Saltar a zona de contenidos

Diccionari econòmic

Glossari de termes econòmics i financers

Posem a la teva disposició aquest diccionari en català amb termes econòmics i financers, on podràs consultar tot el relacionat amb el món de la banca, de la A a la Z.

Cadascun dels termes ha estat verificat pels nostres experts en inversió, comptes per a particulars, empreses, comptes nòmina, hipoteques, targetes, entre altres productes financers, i s'expliquen de manera senzilla perquè els puguis interpretar millor.

Al nostre diccionari hem seleccionat els conceptes més comuns i que s'utilitzen més habitualment en la documentació sobre productes financers, tant en format físic com digital: contractes, clàusules, condicions, annexos, etc.

A

Alfa (á)

L'alfa és la millor variable per mesurar la tasca d'un gestor al capdavant d'un fons d'inversió. Mesura les capacitats i les destreses d'un gestor i les del seu equip a l'hora d'operar. Aquest coeficient mesura el rendiment o el comportament d'una inversió (positiva o negativa) enfront dels del seu índex de referència o benchmark, és a dir, quanta rendibilitat de més obté el fons després de les seves comissions.

Amortització

L'amortització és un terme econòmic i comptable, vinculat al procés existent entre la despesa o depreciació d'un actiu, durant un període de temps.

L'amortització d'un actiu està directament relacionada amb els béns i serveis (una casa, una moto, un vaixell, un electrodomèstic, etc.), mentre que l'amortització d'un passiu està relacionada amb el finançament previst per un creditor i representa el que la persona o una empresa deu a tercers. Un exemple molt comú té a veure amb préstecs que obtenim dels bancs, pagaments a proveïdors, impostos, salaris, etc.

Aportació o inversió mínima

És la quantitat mínima necessària per poder invertir per primera vegada en qualsevol producte financer (renda fixa, fons d'inversió, ETF...).

És una dada rellevant; per exemple, si traspassem capital d'un fons d'inversió a un altre i la quantitat traspassada és inferior a l'aportació mínima que exigeix el fons de destinació, el traspàs pot ser rebutjat.

Asset Allocation (localització d'actius)

Asset Allocation ("localització d'actius" en català) es defineix com la distribució d'actius d'una cartera o diversificació de les accions d'acord amb la combinació triada d'actius, productes o mercats, risc i zona geogràfica, per tal de millorar-ne el rendiment o controlar el risc de l'actiu. Per fer aquesta distribució s'utilitza tant l'anàlisi bottom up com la top down.

Aval

Un aval és, segons la definició del Banc d'Espanya, “un contracte pel qual una persona física o jurídica garanteix o assegura el compliment d'obligacions, assumint el pagament d'un deute d'una altra persona si aquesta persona no el realitza”.