Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - CAP hipotecari

CAP hipotecari

El CAP hipotecari (o contracte de cobertura de tipus d'interès) és una manera de limitar la pujada del tipus d'interès d'una hipoteca.

Quan contractem un CAP pagarem una prima única calculada en funció dels tipus d'interès del moment de la contractació, i a canvi establirem un percentatge límit a la pujada de l'euríbor (l'índex borsari a què normalment es referencien els préstecs hipotecaris de tipus variable). Aquest límit es denomina preu d'exercici. Si aquest índex sobrepassa el CAP, el banc haurà de retornar la diferència al client. És a dir, que en definitiva no ens apujarà el preu de la hipoteca.

A més, establirem un termini (per exemple, cinc anys), ja que aquest contracte té una durada específica, molt inferior a la durada de la hipoteca. Quan aquest venç, l'entitat de crèdit ens oferirà l'opció de contractar un altre CAP hipotecari adaptat a la nova situació i al tipus d'interès del moment. I, en tercer lloc, pactarem un nominal, el màxim del qual serà el total del préstec de la hipoteca.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que el CAP no ens beneficia davant les baixades d'interès; podríem dir que únicament funciona com a sostre.

Quan és rendible un CAP hipotecari

Abans de contractar-ne un, caldrà analitzar l'evolució del mercat i dels tipus d'interès, ja que si van a la baixa, contractar-lo suposaria una pèrdua de diners que no ens rendiria gens. Encara més: perquè resulti beneficiós, els tipus han de pujar prou com per compensar el pagament de la prima. En qualsevol cas, el banc està obligat per llei a oferir-lo al client sempre que sigui adequat per a aquest client determinat, i no en cas que prevegi una baixada dels tipus d'interès, per exemple.

Sabrem si aquest producte ens ha sortit rendible si després de vèncer la seva vigència hem rebut més diners per part del banc dels que li abonem en concepte de prima única.

CAP, assegurances i hipoteques

Cal deixar clar que un CAP no és una assegurança. És a dir, no té forma d'assegurança, ni tampoc és gestionat per una asseguradora, encara que pugui semblar-ho; més aviat és un derivat financer. Tampoc no forma part de la hipoteca. Tot i que es pot contractar en el mateix moment que la hipoteca, són dos productes independents. I. si per exemple fem una subrogació o una cancel·lació de la hipoteca abans que venci el CAP, aquest continuarà vigent.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca