Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Taxa Anual Equivalent (TAE)

Taxa Anual Equivalent (TAE)

La TAE d'un préstec bancari fa referència a la taxa anual equivalent, també coneguda com taxa anual efectiva. En l'entorn financer és un terme força utilitzat que es defineix com el resultat d'una fórmula que involucra les variables següents:

 • El tipus d'interès nominal.
 • Les comissions.
 • El termini d'amortització del préstec.

La TAE és un indicador percentual que s'aplica en els productes d'estalvi, els préstecs hipotecaris i els crèdits personals o crèdits al consum.

L'objectiu de la TAE és conèixer, en tot moment i amb la màxima transparència, el valor real de l'operació amb un interès fix durant el període de temps en què s'assumeix el préstec.

Des del 1990, any en què el Banc d'Espanya va crear la TAE, s'aplica en tots els préstecs esmentats anteriorment i sorgeix amb la idea de conèixer en tot moment la quantia real de diners a retornar a l'entitat financera, després de l'aprovació i acceptació d'un préstec. Anteriorment, s'aplicava únicament el TIN (tipus d'interès nominal).

Exemple de TAE d'un préstec bancari

La taxa anual equivalent és la quantitat final que has d'abonar al banc per prestar-te els diners, incloses les despeses extres.

Vegem un exemple de TAE

L'Anna sol·licita a la seva entitat bancària un préstec de 100.000 euros. El banc té com a avantatge competitiu un préstec a l'1,5% TAE. L'Anna haurà de pagar finalment a la seva entitat bancària pel valor total del préstec: 101.500 euros, és a dir, 1.500 euros és la TAE que haurà d'assumir pel préstec.

Diferència entre TAE i TIN

El TIN, a diferència de la TAE, exclou alguns conceptes rellevants per al client com les comissions i el termini o període de temps del préstec. És a dir, el TIN correspon a la quantitat de diners que has de pagar al banc, únicament, en concepte de interessos pel préstec rebut.

En quin tipus de productes s'aplica la TAE

Podrem trobar la taxa anual equivalent en tres tipus de productes financers: productes d'estalvi, préstecs hipotecaris i préstecs personals o al consum.

 • TAE en productes d'estalvi
  S'aplica, bàsicament, a comptes remunerats o assegurances. En aquests casos la TAE indica el benefici o els guanys que s'adquireixen pels diners dipositats.
 • TAE en préstecs hipotecaris
  En el cas dels préstecs hipotecaris, com que tenen un període de devolució superior a un any, la TAE pot fluctuar lleugerament amb la quantitat final a retornar per part de client. És per això que, en aquest escenari, se sol hipotecar la casa com a garantia de pagament al banc o a l'entitat financera, amb la qual cosa s'aconsegueix que la TAE no inclogui determinades despeses extres com la taxació de l'immoble, els impostos a abonar a les administracions públiques i altres despeses que hem d'assumir a l'hora de demanar un préstec hipotecari.
 • TAE en préstecs personals
  En el cas dels préstecs personals o préstecs al consum, la TAE reflecteix el cost real a l'hora de retornar el préstec a l'entitat bancària o financera.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca mixta

Ni sí ni no. Ni fixa ni variable.
més detalls sobre hipoteca mixta