Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Tracking error

Tracking error

Mesura el grau de desviació del fons respecte de l'índex de referència, també denominat benchmark, com a conseqüència de la selecció de valors. El tracking error serveix també per mesurar la probabilitat que una cartera se separi de la referència.

Es fa servir habitualment per analitzar la regularitat dels rendiments d'un fons i és un indicador clar de la bona gestió per part de l'equip gestor.

Com s'interpreta el tracking error?

Com més elevat sigui, més activa serà la gestió del fons i menors seran les possibilitats de seguir el benchmark. Com més baix sigui el tracking error, més alta serà la probabilitat que el seu comportament sigui semblant al benchmark.

Si és igual a 0, indica que el fons es comporta igual que el seu índex de referència. Aquests resultats corresponen als fons de gestió passiva; seria el cas, per exemple, dels fons o ETF sobre l'Ibex 35, els resultats dels quals són pràcticament iguals als resultats de l'Ibex 35.

Entre el 2% i el 4% es considera baix, cosa que implica una gestió amb més risc, però controlat.

Per damunt del 6% o 7% es considera alt i correspon als resultats propis dels fons de gestió activa. Quan un tracking error és alt indica que s'han assumit més riscos per aconseguir la rendibilitat del fons.

És important també tenir en compte que el tracking error és únicament una mesura de risc, però per ell mateix no reflecteix la qualitat de la gestió i per això ha de ser complementat emprant altres indicadors de rendibilitat. Entre aquests factors caldria destacar el cost d'aquest fons pel que fa a la competència. Aquest cost o comissió determinarà la rendibilitat neta resultant de la inversió.

A més

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons

Fons perfilats

Consulta una selecció de fons en funció de la rendibilitat i el risc que vulguis.
Més detalls sobre Fons perfilats