Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Verificació registral

Verificació registral

Què és la verificació registral?

La verificació registral d'un immoble és una comprovació de la situació de l'habitatge que volem comprar. Per obtenir-la es realitza una consulta al Registre de la Propietat i es verifica que les dades de l'habitatge, la situació i la titularitat coincideixin amb les facilitades pel venedor i, sobretot, que estigui lliure de càrregues (que no estigui hipotecat).

En realitat, sol·licitar aquesta verificació és un tràmit molt senzill i alhora molt recomanable, ja que la compra d'un habitatge és una operació complexa que implica una gran responsabilitat; cal assegurar-se molt bé i prendre certes mesures abans de fer el pas per evitar sorpreses posteriors.

A més, la verificació pot incloure un certificat que acrediti les dades de la propietat davant de terceres persones, fins i tot davant d'un tribunal.

Com la sol·licitem i quines dades haurem d'aportar?

Per sol·licitar una verificació registral, en primer lloc haurem de conèixer en quin registre figura l'habitatge, i després examinar els llibres de propietat i demanar el nostre informe, en forma de nota simple o de certificació.

Les dades que haurem de facilitar són la identificació del titular de l'habitatge, les dades d'identificació de l'immoble (per exemple, la seva adreça física, o les seves característiques), les dades de la finca (per exemple, els béns afins o el número registral) i en general qualsevol altra informació que pugui ser d'utilitat (com ara el número de referència cadastral de la finca o el seu titular precedent).

Verificació registral i nota simple: és el mateix?

Encara que són documents molt semblants, també tenen diferències.

En primer lloc, tots dos reflecteixen gairebé la mateixa informació: identificació i descripció, veritable titularitat, possibles càrrecs, embargaments o hipoteques, etc. A més, ambdues s'obtenen directament del Registre de la Propietat, per la qual cosa, en ambdós casos, el sol·licitant ha d'expressar el seu interès legítim.

Però, si bé la nota simple té un caràcter purament informatiu i reflecteix una informació una mica més bàsica (relativa a titulars, drets i càrregues), la verificació registral va signada pel registrador, que dona fe del contingut del Registre, i a més conté una informació més extensa, relativa, per exemple, a antics titulars i drets ja cancel·lats. A més, com hem assenyalat anteriorment, la verificació té caràcter probatori enfront de terceres persones físiques, jurídiques, tribunals, institucions i organismes públics.

I la nota de localització?

És un tercer document oficial, expedit pel Col·legi de Registradors. Aquest document reflecteix els béns o drets que una persona física o jurídica ha registrat.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca