Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Cèdula territorial

Cèdula territorial

La cèdula territorial és un títol que tant els bancs com, en general, les entitats de crèdit emeten amb el suport de la seva àmplia cartera de crèdits, i préstecs que concedeixen tant a l'administració pública (comunitats autònomes, a l'Estat, etc.), com a altres organismes anàlegs.

Aquestes cèdules incorporen diverses garanties addicionals, i per aquest motiu resulten molt beneficioses per a totes les parts. D'una banda, les entitats podran obtenir un finançament a menor cost. D'altra banda, és un estalvi que també podrà percebre l'Estat, que, per tant, se'n beneficiarà igualment. I, en tercer lloc, els inversors també se'n beneficiaran, ja que podran accedir a instruments de renda fixa garantits i tindran més seguretat a l'hora d'operar.

Aquest nou actiu financer va ser creat arran de la Llei financera del 2002. En realitat, es tracta d'un actiu força similar a les cèdules hipotecàries, tot i que les cèdules territorials compten amb una garantia una mica més gran. Així, l'entitat o el banc podrà emetre-les fins a un import no superior al 70% del volum dels préstecs i crèdits que hagi concedit a les administracions públiques i que encara estiguin sense amortitzar.

A més, si adquireixen aquests actius, els inversors podran apujar en un 25% el límit d'inversió en els valors que una mateixa entitat emeti, en estar garantit l'import.

En resum, la cèdula territorial suposa una doble garantia amb uns ràtings molt elevats, per la qual cosa és una opció molt vàlida tant per al sector públic com per a la inversió privada. De fet, atès el seu èxit, és previsible que pugui provocar la reducció dels costos de finançament i fins i tot que pugui substituir altres formes de finançament.

Cèdula hipotecària

En canvi, la cèdula hipotecària és un valor que emeten els bancs, les caixes d'estalvi i altres entitats financeres, i que aporta una rendibilitat fixa. Aquestes cèdules s'emeten amb el suport de la cartera d'hipoteques dels bancs.

Això vol dir que estan avalades pel total de tots els préstecs hipotecaris que una determinada entitat tingui. Aquestes cèdules tenen una temporalitat que oscil·la entre l'any i els tres anys, depenent de cada cas. I en funció de la garantia que ofereixin, podran ser cèdules hipotecàries amb garantia especial, si s'emeten amb la garantia de diversos préstecs en concret, o amb garantia global, si estan avalades per totes les hipoteques de l'entitat, descomptant aquelles que tinguin garantia especial.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca