Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Talonari

Talonari

Un talonari és un bloc que conté talons. Aleshores, què és un taló? Un taló bancari és un document que un banc lliura als seus clients perquè aquests l'utilitzin com a mitjà de pagament davant de tercers.

Encara que avui dia hi ha formes més actuals de fer moviments, el taló és un mitjà habitual entre petites, mitjanes empreses i autònoms, ja que aporta liquiditat immediata i seguretat per al receptor, ja que cobrarà la quantitat estipulada al mateix banc. L'inconvenient és que caldrà fer-ho a la mateixa sucursal bancària, no podent ser cobrat a través de cap plataforma digital.

El taló presenta diferents formats. El més comú és el taló personal, emès pel mateix banc, que a més s'encarregarà de formalitzar l'abonament; això sí, sempre que el client l'hagi emplenat amb les dades, l'import a pagar i la signatura.

Una altra modalitat és el taló conformat, pel qual la mateixa entitat avala la solvència del client. El taló conformat proporciona encara més garantia i rapidesa de cobrament ja que, en cas de no haver-hi fons al compte del client, el banc simplement denegaria l'emissió.

En canvi, si el taló és bancari estarà signat pel mateix banc, que a més s'encarregarà de pagar-lo. De totes les classes, és el mitjà que més garantia ofereix: està avalat pel mateix banc i segellat per ell.

A més, hi ha el taló nominatiu, l'únic beneficiari del qual serà la persona física o jurídica que hi figuri, i que no podrà ser cobrat per cap altra persona, tret que sigui nominatiu a l'ordre, cas en què sí que permetrà el cobrament a un tercer (el que es coneix com endós). En canvi, si el taló és al portador, això voldrà dir que qualsevol persona que vagi al banc amb el taló el podrà cobrar, amb tots els riscos que això suposa: si el taló es perd, qualsevol que el trobi rebrà els diners.

Per reduir aquest risc, el xec creuat no es podrà cobrar en efectiu, i només es podrà abonar a compte; per tant, el cobrador sempre podrà ser identificat.

Diferències entre un taló i un pagaré

El pagaré és un document que es lliura a una persona física o jurídica per abonar una quantitat de diners en un termini. Encara que dit així sembla el mateix, té diverses diferències respecte d'un xec.

Per començar, el taló no té un termini de cobrament associat. En canvi, el pagaré reflecteix una data a partir de la qual s'executarà el pagament. Això aporta encara més seguretat al beneficiari del pagaré, i a més permet a l'emissor triar un termini de pagament convenient per a ell.

A més, a diferència del taló, el pagaré podrà estar recolzat per un tercer (cosa que s'haurà de reflectir per escrit).

A més

Compte Nòmina

Millora la teva nòmina amb millors avantatges, sense comissions i sense despeses de manteniment.
Més detalls sobre compte nòmina

Comptes

Descobreix la gamma de comptes corrents i sense comissions Bankinter per a particulars.
Més detalls sobre comptes