Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és un futur o derivat financer?

Comencem per veure què són: són actius que alhora es basen en altres actius (anomenats actius subjacents). Això vol dir que són productes derivats. Doncs bé: els futurs de l'Ibex 35 són actius referenciats a aquest índex; en aquest cas, l'actiu subjacent seria el mateix Ibex.

A més del comprador (és a dir, qui es compromet a comprar l'actiu quan venci el contracte) i el venedor (o qui ven l'actiu quan arribi el termini), hi intervé la cambra de compensació o contrapartida, que serà la que garanteixi que el contracte arribi a bon port, garantint la compensació de pagaments i eliminant els riscos de contrapartida (risc que l'altra part de l'operació no compleixi la seva obligació).

Els futurs són una evolució dels contractes a termini, en el sentit que estan estandarditzats i oberts a negociació contínua i regulada. El nom "futur" fa referència al fet que cadascuna de les parts es compromet a comprar o vendre a un determinat preu en un moment "futur". Aquest moment futur és el venciment, i el més habitual és que hi hagi venciments mensuals o trimestrals.

Cada contracte de futur replica el seu subjacent de manera "palanquejada". Això vol dir que no haurem de desemborsar la totalitat de l'operació, sinó un import molt inferior en concepte de garantia. A més, hem de tenir en compte la mida del contracte i el multiplicador. Per exemple, el futur Ibex Plus replica el comportament de l'índex Ibex, però cada punt de moviment de l'índex es tradueix en 10 € de benefici o pèrdua en el contracte de futur.

A més, el fet que la seva negociació estigui estandarditzada i sigui contínua significa que no caldrà esperar al venciment, sinó que podrem tancar la posició en qualsevol moment, executant el preu al qual cotitzi en aquell moment.

Vist tot això, podríem deduir les característiques d'aquests contractes: en primer lloc, que el venedor pugui vendre sense necessitat d'haver comprat; que es puguin comprar o vendre en qualsevol moment; que tant el preu com el venciment siguin coneguts per ambdues parts; que el preu comporti un risc, i que el risc de contrapartida s'eviti gràcies al caràcter vinculant de l'operació i la presència de la cambra de compensació.

Aquests derivats es gestionen en el seu propi mercat, el Mercat Espanyol de Futurs Financers (MEFF). Cada dia es liquiden les posicions obertes, de manera que si per exemple comprem a 10.200 punts i el futur tanca a 10.300, aquesta diferència de 100 punts s'ingressarà al nostre compte.

Tot i això, és un mercat que està en alça entre inversors professionals, traders i també petits clients.

A més

Mercats

Tota la informació dels mercats a escala mundial, els millors i pitjors valors del dia i les últimes notícies financeres.
Anar a mercats

Tarifes de derivats

Consulta les nostres comissions operatives per Internet dels contractes més negociats.
Més detalls sobre tarifes de derivats