Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Escriptura de compravenda

Escriptura de compravenda

L'escriptura de compravenda és un document que s'inscriu al Registre de la Propietat, demostrant així l'existència de la propietat legalment, ratificant que l'immoble està lliure d'ocupants i càrregues, i mostrant la voluntat d'ambdues parts de complir el contracte.

És l'últim pas que farem abans d'inscriure l'habitatge al Registre de la Propietat, ja que indica que les dues parts estan d'acord i ho faran constar davant de notari.

Encara que l'escriptura de compravenda no és obligatòria, és molt recomanable, ja que ens donarà la tranquil·litat de tenir-ho tot ben lligat legalment i evitarà possibles complicacions en el futur. Tampoc és massa cara (el tràmit no superarà els 300 €). A més, és una opció més aconsellable que realitzar un contracte privat, que no és legal ni té per què ser beneficiós per a ambdues parts.

Més concretament, registrar una propietat donarà fe que el comprador és l'únic propietari, atorgant-li tots els drets sobre l'immoble; estarà protegit davant de possibles creditors del venedor, i davant de tercers posseïdors de l'habitatge; i assegurarà la legitimitat del venedor, en poder accedir a la seva història registral.

Què verifica una escriptura de compravenda?

A més del que ja hem vist, aquesta escriptura de compravenda pública exigirà al venedor:

  • Que les despeses de comunitat estiguin al corrent de pagaments.
  • L'obligarà a presentar l'últim justificant de l'IBI i a facilitar les dades del comprador al Cadastre perquè aquest es faci càrrec dels rebuts futurs.
  • El certificat d'eficiència energètica i la cèdula d'habitabilitat.
  • L'obligarà al compliment de qualsevol obligació fiscal i legal.
  • A més, garantirà la conformitat per ambdues parts amb els termes i condicions de pagament, amb el repartiment de despeses i amb la liquidació d'aranzels notarials.

Com que es fa davant notari, aquest ens llegirà i explicarà tot el que necessitem, i sobretot donarà fe de tot el que signem. Tancarà la trobada lliurant-nos les claus i la llicència de primera ocupació per poder donar d'alta els consums de l'habitatge. I, a més, ens lliurarà una còpia simple de l'escriptura perquè puguem declarar-la en l'IRPF.

Vendre una casa sense escriptura pública

Com que no és obligatori sí que es podria, encara que no disposaríem de certa informació important i podria donar lloc a possibles problemes després; cal tenir en compte que aquest escrit públic obliga el venedor a presentar tots els documents necessaris a l'hora de vendre un immoble.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca