Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Investment Grade

Investment Grade

El Investment Grade o grau d'inversió és un grup de qualificacions creditícies que implica baix risc d'impagament (des d'AAA fins a BBB-). Companyies amb una qualificació en aquest rang emetran deute a un tipus d'interès inferior que d'altres amb pitjor nivell de qualificació creditícia; per tant, es financen més barat. El nivell AAA és la millor qualificació creditícia i només alguns països o companyies molt solvents l'aconsegueixen.

Les agències de qualificació creditícia són les encarregades de puntuar els actius financers, empreses o estats i establir si hi ha un risc baix de fallida o insolvència de pagaments.

Aquestes agències porten a terme anàlisis exhaustives dels comptes i balanços econòmics dels estats, les companyies d'assegurances, els bancs i tota mena de productes financers.

Dins d'Investiment Grade s'estableixen quatre categories sobre la base del risc d'impagament: com ja hem esmentat, AAA és considerada la millor qualificació creditícia. Així és com representen aquestes qualificacions cadascuna de les agències de qualificació creditícia.

Capacitat de pagament
Moody's
S&P
Fitch
Adequada
Baa
BBB
BBB
Bona
A
A
A
Forta
Aa
AA
AA
Molt forta
Aaa
AAA
AAA

La qualificació creditícia és un indicador fonamental per als inversors, per això les agències de qualificació creditícia tenen una influència econòmica enorme a tot el món.

A més de tractar-se d'un indicador molt important, aquesta qualificació influeix directament en la prima de risc. És a dir, en cas que la valoració creditícia no sigui bona, la prima de risc s'elevarà i els inversors exigiran una rendibilitat molt més elevada a canvi d'assumir aquest risc.

A més d'Investiment Grade o grau d'inversió, que, com hem comentat, engloba les qualificacions creditícies de baix risc d'impagament, hi ha els bons categoritzats com a grau especulatiu, que engloben tots aquells la qualificació creditícia dels quals és més baixa i tenen un alt risc. Aquests bons es denominen també high yield o bons escombraries, i fan referència a aquells bons la qualificació dels quals és inferior a BBB segons Standard & Poor's o Baa3 segons Moody's.

A més

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons

Fons socialment responsables

Si, a més de rendibilitat, busques un compromís social, aquest és el teu fons.
Més detalls sobre Fons socialment responsables