Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Hipoteca autopromotor

Hipoteca autopromotor

La hipoteca autopromotor és la que finança la construcció d'un habitatge, i no la seva compra. És a dir, és un préstec per edificar un habitatge d'ús propi. Inicialment, aquestes hipoteques es van crear per a promotores immobiliàries, que porten a terme l'edificació d'habitatges i, a mesura que les venen, van saldant el seu deute amb el banc.

Quan parlem d'hipoteques autopromotor per a particulars, l'entitat ens presta els diners per finançar un habitatge a la nostra mida.

El fet de ser nosaltres els que construïm la casa suposarà un estalvi en els costos del promotor i ens donarà una independència total per distribuir-la al nostre gust i adaptar les dimensions i els materials. És important tenir en compte que el préstec autopromotor tindrà un màxim establert i cal que ens ajustem a aquesta quantitat per evitar que s'esgoti abans d'haver finalitzat l'obra. En aquest cas, hauríem de pagar, a més, els interessos.

Com aconseguir una hipoteca autopromotor?

Aquests préstecs autopromotor tenen particularitats que els diferencien d'una hipoteca normal: el lliurament dels diners és diferent, el preu és una mica superior i també són necessaris alguns permisos.

En primer lloc, haurem de tenir una parcel·la o terreny en propietat i inscrita al Registre de la Propietat. Després, haurem de sol·licitar el projecte a un arquitecte, i demanar el seu visat al Col·legi d'Arquitectes. A més, haurem de demanar una llicència d'obres a l'ajuntament on s'inscrigui el projecte. I, finalment, haurem de comptar amb un certificat d'eficiència energètica que ens emetran al llarg del projecte d'execució.

Amb totes aquestes dades (llicència d'obres, visat i certificat energètic), el banc ens farà una valoració dels diners que necessitem (normalment ens concedirà fins a un 85% d'aquesta quantitat), i calcularà l'interès i els terminis de la hipoteca (fins a 30 anys, tot i que dependrà del banc concret). A banda de tots aquests certificats, estarem supeditats, igualment, a un estudi de solvència (bons ingressos, estabilitat laboral, capacitat d'estalvi, etc.).

Una vegada ens concedeixi el préstec, el banc ens anirà donant els diners a mesura que avanci l'obra i en un període total màxim de dos anys, encara que dividit en diversos terminis: en la fase terra, ens lliurarà una part del crèdit (normalment la meitat) després de l'aprovació perquè comencin les obres. En la fase de certificacions, el banc ens continuarà fent lliuraments a mesura que avanci la construcció i prèvia presentació de les certificacions d'avenç per part de l'arquitecte. En la fase final de l'obra l'entitat procedirà a l'últim lliurament, que constarà del 10% al 20% de l'import de la hipoteca.

Aquesta hipoteca val per a habitatges prefabricats?

Sí, i també per a habitatges modulars. En aquest cas, l'habitatge haurà d'estar ancorat al terra consistentment (és a dir, no ha de ser mòbil) i igualment necessitarà un projecte, un visat i una llicència d'obra.