Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Durada

Durada

La durada d'un bo és una mesura del venciment mitjà ponderat per tots els fluxos que paga aquest bo. En un fons d'inversió, la durada serà la mitjana ponderada de les durades de tots els bons que componen el fons. També s'utilitza la durada com a mesura de la sensibilitat dels bons, i per tant del fons, davant de les variacions dels tipus d'interès. Com més llarga sigui la durada, més gran serà la variació en preu davant dels moviments de tipus d'interès del mercat.

L'interès o la rendibilitat d'un bo estan inversament relacionats amb el seu valor en el mercat, és a dir, si els interessos del bo baixen el preu puja.

En el cas dels bons sense cupó o cupó zero, la durada encaixarà exactament amb la durada temporal d'aquest bo, és a dir, el temps que queda per a la data de caducitat. Aplicat en el dia a dia, si un bo cupó zero venç en deu anys, la durada d'aquest bo és de deu anys.

En el cas dels bons amb cupons: la durada és més gran com més anys quedin per a la data de caducitat, però com més gran siguin els seus cupons menor serà la seva durada, perquè realment estem rebent part dels interessos anticipadament a la data de venciment.

Cal tenir en compte que la durada d'un bo també es pot entendre com un percentatge que variarà el preu d'un bo davant un canvi de l'1% en la rendibilitat d'aquest bo.

Com es calcula la durada d'un bo?

Per calcular la durada d'un bo el primer és determinar el valor actual de cada flux de pagament (cupons i principal).

  • La suma dels valors d'aquests fluxos equival al preu del bo.
  • Es multipliquen els fluxos de pagament pel període de temps que falta fins a cadascun d'ells (per exemple, si el primer cupó es paga d'aquí a un any es multiplicarà aquest cupó per u, si el segon cupó es paga d'aquí a dos anys es multiplicarà per dos, i així successivament per a tots els fluxos de pagament).
  • Sumem tots aquests elements.
  • I, finalment, dividim la suma anterior pel preu del bo per aconseguir la durada del bo.

A més

Com funcionen els fons?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels fons d'inversió.
Més detalls sobre Com funcionen els fons

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons