Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Ampliació d'hipoteca

Ampliació d'hipoteca

Una ampliació d'hipoteca és el procés de canvi de condicions en el préstec hipotecari que hàgim contractat amb el banc. Així podrem reduir l'import de les quotes, sol·licitar una quantitat de diners una mica més elevada... o fer ambdues coses. Aquest tràmit també és conegut com novació, i es realitza perquè sol resultar més econòmic que rehipotecar o signar un nou préstec.

Sol·licitar aquesta ampliació d'hipoteca pot venir-nos bé si per exemple volem fer una reforma a l'habitatge, si ha sorgit algun imprevist o si ens sentim més còmodes tornant la hipoteca en terminis més petits. Recorda que aquesta novació estarà subjecta al criteri del banc, i que en qualsevol cas aquest estudiarà la teva solvència i capacitat per assumir més obligacions.

Com dèiem abans, una ampliació d'hipoteca suposa modificar algunes de les condicions del préstec de tres formes:

  • Augmentant el capital. Aquesta opció és molt aconsellable si necessitem un extra de diners. Però haurem de tenir en compte que aquesta ampliació incrementarà les mensualitats; naturalment, farem créixer el nostre deute.
  • Augmentant el capital. Aquesta opció és molt aconsellable si necessitem un extra de diners. Però haurem de tenir en compte que aquesta ampliació incrementarà les mensualitats; naturalment, farem créixer el nostre deute.
  • Perllongant el període d'amortització (és a dir, augmentant les quotes mensuals). Aquesta opció només és recomanable en alguns casos puntuals (com ara si estem passant dificultats econòmiques o si els nostres ingressos s'han reduït dràsticament i no podem fer front als pagaments de les quotes), ja que, a canvi, la nostra entitat financera ens reclamarà uns interessos més alts.
  • Ampliant tots dos: import i termini. Així podrem disposar d'un extra sense que repercuteixi en la quota mensual. Però, igual que si ampliem els terminis, a canvi pagarem més interessos.

Qui pot demanar aquesta ampliació i quines condicions ha de complir?

En principi, qualsevol que hagi contractat un préstec hipotecari amb el seu banc. A partir d'aquí, l'entitat analitzarà la nostra solvència, tenint molt en compte la nostra edat (l'estipulada per acabar de saldar un préstec és de 70 anys) o la quantitat que ens quedi pendent de retornar (per exemple, si tenim més de vint anys per davant serà difícil que ens concedeixin la novació). Així, ens demanarà alguns documents per analitzar, entre altres factors, els nostres ingressos i despeses, si estem al corrent de pagaments i tenim un nivell d'endeutament acceptable, si la nostra situació laboral és estable o si podem proporcionar un aval per respondre a un possible impagament...

A més, si optem per l'ampliació de l'import, és possible que l'entitat ens pregunti la finalitat, i si ens decidim per ampliar el nombre de quotes no ens permetrà fer-ho durant més de quaranta anys, i sempre que no acumulem altres deutes a llarg termini.

L'ampliació d'hipoteca implica noves condicions i algunes despeses. Per començar, haurem de pagar al notari, el registre i l'impost d'actes jurídics documentats, IAJD (aquest ens l'estalviarem en cas que optem per augmentar els terminis). La comissió per novació dependrà del criteri del banc, tot i que no ha de superar el 0,1% del deute que tinguem pendent amb ell.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca