Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Comptes sense comissions

Comptes sense comissions

Com el seu nom indica, un compte sense comissions és aquell que no ens cobra cap càrrec en concepte d'administració o manteniment del compte. A més, tampoc sol tenir costos associats a l'operativa diària, com ara transferències i traspassos, manteniment de targetes, emissió de xecs, etc.

Són molts els comptes que no ens ofereixen comissions; vegem-los tenint en compte tres criteris:

Tenint en compte l'activitat del client

En primer lloc, en aquesta categoria podem trobar els comptes per a jubilats i pensionistes, i els comptes nòmina per a funcionaris. Aquests públics suposen un atractiu especial per a les entitats bancàries, ja que la periodicitat i la regularitat dels seus ingressos fan que siguin clients segurs i estables. L'exempció de les comissions és l'atractiu principal d'aquests comptes, independentment que a més puguin oferir altres beneficis addicionals.

En aquesta categoria també es troben alguns comptes de despeses compartides, alguns comptes divisa i, per descomptat, els comptes nòmina, aquells que, a canvi de domiciliar la nòmina o pensió, ens proporcionen alguns avantatges addicionals, com ara l'opció de domiciliar els rebuts d'aigua, llum, internet, telèfon o gas, fer transferències i traspassos, associar targetes de dèbit i crèdit, disposar d'efectiu a caixers i oficines i fer operacions i gestionar-los en línia. I, sobretot, de tenir un sistema de comissions nul o molt baix, sobretot de manteniment i d'administració, i també de transferències, quotes d'emissió i renovació de targetes.

Tenint en compte l'edat

En aquesta categoria situem els comptes infantils: comptes bancaris per educar i fomentar l'estalvi i iniciar els nens en les finances. Com diem, aquests comptes no tenen comissions associades (d'administració, de manteniment ni per realitzar traspassos des del compte dels responsables legals del menor).

Tenint en compte el canal de contractació

Finalment, en aquesta categoria s'engloben els comptes en línia, que tot i que no són estrictament un tipus de compte, es gestionen des de l'ordinador o el mòbil, còmodament i sense haver de desplaçar-nos a l'oficina. Pel que fa a les comissions, tampoc no solen tenir-ne.

Aquests són els principals comptes que no ens cobraran comissions, encara que després cada entitat bancària té la seva pròpia oferta específica. Com sempre diem, a l'hora de triar el nostre haurem d'estudiar totes les opcions, comparar-les, triar la que més s'adapti al nostre perfil i, un cop més, comprovar les condicions i els requisits abans de fer el pas.

En l'altre extrem, tenim comptes com els comptes d'estalvi o els remunerats, que sí que ens cobraran.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Hipoteca Sin Más

Fins al 80% del valor de l'habitatge sense més garantia que la teva casa.