Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Hipoteca verda

Hipoteca verda

Una hipoteca verda és una hipoteca sostenible. És a dir: un préstec per a la construcció, compra o rehabilitació que estableix les condicions en funció de l'eficiència energètica de l'habitatge que financi. En definitiva, és una forma d'afavorir aquells immobles energèticament eficients, i de bonificar unes instal·lacions sostenibles que puguin reduir el consum energètic. De fet, poden oferir un estalvi mitjà de 3.000 € anuals per llar l'any, a més de reduir la contaminació i aconseguir un impacte ambiental més baix.

Pel que fa a les condicions, cal ressaltar que la diferència principal enfront d'una hipoteca no verda és el tipus d'interès: serà menor com més eficiència energètica tingui l'immoble (és a dir, una A+), mentre que les G tindran l'interès més alt. La resta de condicions (comissions, productes vinculats, etc.) no difereixen gaire.

Qui pot sol·licitar-la?

En principi, qualsevol persona física o empresa que vulgui sol·licitar un préstec per a la construcció, la compra o la reforma. Perquè l'immoble es pugui considerar verd, el certificat d'eficiència energètica haurà d'obtenir una qualificació d'A+, A o B.

I, per descomptat, qualsevol persona que tingui un bon perfil de risc i que garanteixi la solvència necessària per retornar el préstec, igual que per contractar qualsevol altra hipoteca.

Compra i reforma d'habitatges

L'habitatge energèticament eficient ha de complir unes condicions de construcció i materials especials, i especialment costosos. Per aquest motiu, és normal que el mateix promotor s'aculli a una hipoteca verda que li cobri un interès menor i que, al seu torn, pugui subrogar als seus compradors.

El mateix passa quan hem de fer front a una rehabilitació que inclogui materials i procediments sostenibles: aïllants termoacústics, plaques solars, climatització, etc. El fet d'estar reformat d'acord amb aquestes característiques incrementarà el valor de taxació de l'immoble i, a més, reduirà les factures d'aigua, llum i gas.

El Pla EeMap

Des del 2018 s'està desenvolupant el Pla d'Acció sobre Hipoteques Energèticament Eficients (EeMap), els membres del qual ja treballen per garantir que aquestes hipoteques verdes efectivament donin suport a la política energètica de la Unió Europea, s'adaptin a un estàndard únic per a tota la UE i, a més, puguin contribuir a la rehabilitació sostenible dels edificis.

En aquest pla ja hi participen 23 organitzacions del mercat immobiliari i més de 37 entitats financeres i, encara que aquest mercat tot just acaba d'arrencar, ja hi ha algunes entitats bancàries interessades a promoure aquesta iniciativa al nostre país.

De moment no hi ha una oferta gaire competitiva, però confiem que a poc a poc s'hi sumaran cada vegada més bancs. A més, la devolució d'aquests crèdits és més segura, ja que en permetre'ns estalviar, ens donarà més capacitat per fer front als pagaments.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques