Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Clips hipotecaris o swaps

Clips hipotecaris o swaps

Els clips hipotecaris o swaps eren un model de contracte d'intercanvi financer, per mitjà del qual es permuten prestacions entre l'entitat financera o bancària i el client.

Aquest contracte es podria signar en qualsevol moment de la vida de la hipoteca, a través d'un document independent on es declarava que l'hipotecat s'assegurava de pagar un interès màxim i mínim durant el període de temps que durava el finançament. El banc, per la seva banda, es comprometia a abonar la diferència quan l'euríbor fos superior als límits pactats; tanmateix, si l'euríbor estava per sota dels límits acordats, era la persona hipotecada l'encarregada de compensar aquesta diferència.

Explicat d'una altra manera, en els swaps hipotecaris el client intercanviava, depenent del tipus i el model de contracte que hagués signat, un tipus d'interès variable per un de tipus fix.

Amb aquest sistema, el client es cobria davant les variacions que podien ocórrer en els tipus d'interès, especialment quan aquests tenien tendència a l'alça, de manera que, contractant el clip hipotecari, si els tipus d'interès pujaven per damunt del límit pactat en aquest contracte d'intercanvi, l'entitat bancària es faria càrrec de l'excés d'interès. Per contra, si el tipus d'interès baixava per sota del límit pactat en el clip hipotecari, el client abonaria la diferència al banc.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca