Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Targeta revolving

Targeta revolving

Comencem explicant-te en què consisteix el terme crèdit revolving. Un crèdit revolving es refereix a una línia de crèdit concedida per una entitat financera per un import màxim del qual es pot disposar durant un període de temps determinat. En el cas de les targetes revolving, el funcionament és molt similar al del crèdit: pots disposar-ne i tornar-lo a poc a poc. A mesura que vas tornant o “reposant” aquests diners, podràs tornar a disposar-ne.

La característica principal d'aquesta modalitat de targetes revolving és que permeten ajornar el pagament de totes les compres, sense necessitat de pagar-les a mes vençut com passa amb les targetes de crèdit convencionals. En el cas de les targetes revolving, el pagament es farà mitjançant quotes mensuals l'import de les quals és definit pel titular mateix. Aquest import mensual inclourà una part dels diners disposats i una part dels interessos.

El límit de crèdit i la forma de devolució es recullen al contracte de la targeta. Algunes targetes permeten que sigui el titular qui tria com es calcula la quota mensual: un import fix cada mes o un percentatge del deute adquirit.

T'expliquem en què consisteix cadascuna d'aquestes modalitats:

  • Pagament fraccionat mitjançant una quota fixa mensual. Encara que el normal és que l'entitat bancària estableixi un import mínim, és el titular qui tria l'import que vol pagar en cada quota mensual (30 €, 50 €, etc.). Les quotes es carreguen mensualment fins al moment en què es liquidi la quantitat disposada, en la qual sempre estaran inclosos tant l'amortització de capital com els interessos del crèdit. Si continues disposant del crèdit de la targeta, el deute s'incrementarà però la quota mensual seguirà sent la mateixa cada mes.
  • Pagament fraccionat mitjançant un percentatge del deute. Aquest mètode de pagament et permet triar el percentatge del saldo disposat amb la targeta que vols pagar cada mes, encara que l'entitat bancària sol establir un import mínim. Les quotes es carreguen mensualment fins a acabar de pagar el saldo disposat i sempre inclouen una part corresponent a l'amortització de capital i una altra corresponent als interessos. Tingues en compte que, gràcies a aquest sistema, les quotes es redueixen a mesura que el saldo pendent disminueix, però, en el moment en que es torni a disposar del crèdit, les quotes augmentaran proporcionalment. En cas que la devolució del saldo disposat es realitzi en un període de temps llarg, l'entitat està obligada a facilitar el client la informació següent:
    • Termini d'amortització previst, en el qual es detalla la data en què finalitzaria el deute en cas que no es faci més ús de la targeta ni es modifiquin les quotes establertes. Diferents escenaris que, a tall d'exemple, mostrin el possible estalvi que suposaria augmentar l'import de les quotes. L'import del deute mensual que caldria pagar per poder liquidar tot el deute en un any.

A més

Targetes Bankinter

Necessites una targeta? Tenim la teva. Amb Bankinter, pagar les compres amb targeta és molt més que comprar.
més detalls sobre targetas bankinter

Targeta Quiero

Accedeix a despeses extres i a l'instant. Sense quotes. No et costarà res. Tria quant i com vols pagar. Recupera el 2% de les compres ajornades.