Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Reunificació de deutes

Reunificació de deutes

De vegades el fet d'haver contret deutes amb diversos creditors pot generar-nos certa inquietud. Per això hi ha la possibilitat de reunificar-los, o agrupar tots els préstecs en un de sol, fent front així a un únic pagament mensual i per un import menor que la suma total de les quotes dels diferents préstecs per separat. Això és possible perquè augmenta el termini d'amortització (és a dir, el cost final total), ja que genera més interessos.

Aquesta agrupació del deute sol dur-la a terme una agència especialitzada o mediadora, encara que també es pot fer amb l'entitat bancària amb la qual hàgim contret la majoria del deute.

Quins són els requisits per sol·licitar la reunificació del deute?

A més dels requisits habituals que el banc ens demana a l'hora de contractar una hipoteca (ingressos mensuals, no figurar en llistes de morosos, comptar amb un avalador, etc.), haurem de complir aquestes condicions addicionals per sol·licitar la reunificació dels deutes: unificar el total dels préstecs (no es pot fer només amb alguns) i no superar el 80% del valor del bé hipotecat.

Com és el procés?

Encara que no és complicat, per agrupar despeses en primer lloc caldrà realitzar un estudi del nostre cas concret, que consisteix a analitzar els deutes, interessos i terminis d'amortització per després passar a cancel·lar aquests préstecs de manera anticipada i renegociar unes noves condicions de pagament amb els diferents deutors.

Una vegada que s'inicia el procés, tots els préstecs queden unificats en un sol préstec i amb unes noves condicions: una única mensualitat, més reduïda; un únic tipus d'interès i un sol termini d'amortització (aquest cop, més llarg).

Quins són els avantatges i els inconvenients?

Com sempre, la conveniència de la reunificació de deutes dependrà de cada cas, ja que té pros i contres.

Òbviament, l'avantatge principal és la comoditat d'unificar tots els pagaments en una quota més petita, i fer-ho de manera còmoda i sense paperam.

Però hem de valorar bé aquesta opció, ja que a la llarga ens sortirà més costosa. En primer lloc, en reunificar haurem de pagar la tarifa de la mediadora i, si bé no haurem d'abonar-la al moment, ens esperarà al final. A més, haurem de sumar-hi les despeses que es generaran amb la cancel·lació anticipada dels crèdits que ja hàgim contret, i altres possibles despeses generades en contraure un nou deute: comissions d'obertura, etc. Finalment, si la reunificació inclou una hipoteca (sol ser el cas), segurament implicarà formalitzar-ne una de nova que també implicarà despeses: taxació, notari, IAJD, etc.

En resum, abans de fer el pas és convenient realitzar una anàlisi exhaustiva de les despeses.