Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - CIRBE

CIRBE

La CIRBE (Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya) és el servei que gestiona les bases de dades relatives als préstecs, avals, crèdits i riscos de les entitats financeres amb els seus clients (persones físiques o jurídiques). Aquesta base de dades està oberta a qualsevol entitat inclosa a l'article 4.5 de la Llei 5/2019, la qual cosa implica que aquestes tindran dret a disposar d'aquesta informació en qualsevol moment. També és accessible per a qualsevol persona física (és a dir, que qualsevol pot conèixer les dades que estan al seu nom, però mai de terceres persones), però és confidencial.

En aquesta base de dades figuren aquells que tinguin en una mateixa entitat un préstec o crèdit que sobrepassi els 6.000 euros, i també els que suposin un risc indirecte per un import superior a 60.000 euros. Al seu torn, deixaran de figurar-hi quan saldin el deute. Tot i així, hi ha un historial de cada client accessible a tota entitat i sense que aquesta hagi de comptar amb el consentiment del client. Naturalment, aquest historial pot condicionar qualsevol crèdit futur.

La CIRBE és similar a un registre de morosos?

No, ja que la CIRBE només mostra la informació de les persones amb risc acumulat, independentment que hagin assumit els pagaments. En canvi, els fitxers de morosos (com ara ASNEF) informen de les persones amb impagaments. D'altra banda, el Banc d'Espanya és qui controla la CIRBE, i obliga els bancs i les entitats a facilitar-li la informació sobre els seus clients. En canvi, en les llistes de morosos no estan obligades a informar aquesta entitat. A més, la CIRBE recull informació d'operacions comercials de tot tipus, i els registres de morosos només inclouen les dades de les persones físiques amb impagaments.

Quines dades conté la CIRBE?

Aquesta central emet informes de dos tipus: d'una banda, l'informe agregat que es facilita al titular i a les entitats, que aporta dades agregades per a cada tipus de risc (és a dir: el total de l'import i un resum dels límits del crèdit, els tipus de garanties i els terminis); i, de l'altra, l'informe de riscos detallats de les operacions (nom de l'entitat que la va portar a terme, detall del deute i possibles riscos agregats). Aquest informe anirà destinat al titular únicament.

Com es demana la CIRBE?

A escala particular, es pot sol·licitar en línia des de l'oficina virtual del Banc d'Espanya. Per fer-ho és imprescindible una signatura digital o un certificat electrònic. També es pot demanar de manera presencial a la seu central del Banc d'Espanya o per correu ordinari. Pots informar-te amb més detall al lloc web del Banc d'Espanya.

I si les dades no són correctes?

En cas de discrepància, tots els ciutadans tenen el dret de rectificar aquestes dades si són inexactes o incompletes. En primer lloc, poden fer-ho a través de l'entitat que ha facilitat aquesta informació o directament a través de l'oficina virtual del Banc d'Espanya, anant personalment a les seves instal·lacions o sol·licitant la rectificació per correu ordinari. La CIRBE haurà d'esmenar l'error, en cas que n'hi hagi algun.

A més

Hipoteca mixta

Ni sí ni no. Ni fixa ni variable.
més detalls sobre hipoteca mixta

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries