Saltar a la zona de continguts

Inversió alternativa

Inverteix amb els cinc sentits.

Una forma d'inversió que va més enllà dels actius tradicionals, fins ara només a l'abast d'inversors institucionals o patrimonis elevats.

  • Projectes d'inversió en actius reals complementaris als tradicionals.
  • Inversions diversificades per tipologia, sector i geografia sota el guiatge dels nostres socis experts en cada sector.
  • Impacte real de les inversions generant valor a l'economia i a la societat.
Inversión alternativa

Les nostres garanties: experiència i implicació total.

Bankinter

Des del 2016 que es llança la plataforma d'inversió alternativa, Bankinter és el primer inversor en tots els vehicles, amb compromís de permanència durant tota la vida de la inversió. A més, supervisa totes les inversions, des del principi fins al final. Aquesta és la nostra major garantia.

Bankinter Investment

A Bankinter Investment són experts a cercar i detectar les millors oportunitats d'inversió, posant en valor la importància de la diversificació en les carteres, l'optimització del binomi rendibilitat-risc i el compliment rigorós de la política d'inversió compromesa amb els inversors.

Experts socis gestors

Comptem, en exclusiva i durant la vida del vehicle, amb experts professionals en cada sector amb trajectòria d'èxit provada. Ells aporten un valor diferencial en la identificació, compra, gestió, optimització i desinversió dels actius. A més, també coinverteixen amb Bankinter i els seus clients, assegurant una alineació d'interessos total.

Descobreix Bankinter Investment.

SECTORS

Actius tan reals que els pots veure i tocar.

Immobiliari

Hotels, actius comercials, logístic, residencial, actius singulars o d'altres amb ubicacions estratègiques que puguin oferir una estabilitat d'ingressos i una oportunitat clara de revaloració a llarg termini.

Energies renovables

Plantes fotovoltaiques, eòliques, minihidràuliques i solars tèrmiques amb ingressos regulats o a mercat que donin suport a l'electrificació i la independència energètica.

Infraestructures

Telecomunicacions, transport, generació d'energia i infraestructura social, entre d'altres, essencials per al desenvolupament de les economies sota concessions o contractes a llarg termini amb entitats públiques o privades de solvència elevada.

Capital privat

Inversió en companyies amb potencial de creixement elevat, a través d'una forta diversificació sectorial i geogràfica i amb estratègies de gestió activa de creació de valor.

Medi ambient

Descarbonització, economia circular i mobilitat sostenible a través de la inversió en actius destinats a cobrir necessitats bàsiques i tecnologies crítiques per assolir els objectius ambientals a llarg termini.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
900 816 833
Caixers i oficines