Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Historial creditici

Historial creditici

L'historial creditici és un document que reflecteix els antecedents financers d'una persona, amb tota la informació relativa a factures pendents, deutes, etc.

Per elaborar aquest informe es realitza una consulta a les diferents companyies de llum, aigua, gas, telèfon, asseguradores, empreses automobilístiques, etc. i s'analitza el nostre nivell de solvència, de confiança i, en definitiva, la nostra capacitat per fer front als pagaments de qualsevol deute que contraguem amb l'entitat creditícia. Òbviament, com més net estigui el nostre historial, més confiança inspirarem al banc.

L'historial creditici està a l'abast de tothom: qualsevol persona pot conèixer el seu propi historial. De fet, és molt aconsellable consultar-lo abans de demanar un préstec ja que ens ajudarà a l'hora de fer-nos una idea de la nostra capacitat creditícia. Només cal entrar al lloc web del Banc d'Espanya i seguir el passos que ens indiquin, o sol·licitar-lo a entitats com Equifax, que ofereixen un informe gratuït l'any. També hi ha aplicacions que mesuren el nostre grau de solvència.

D'altra banda, hi ha els sistemes d'informació creditícia (ASNEF, RAI), que únicament inclouen les persones físiques o jurídiques que hagin contret algun deute i no l'hagin saldat. Per entendre'ns, són llistes de morosos.

Què ajuda a tenir un bon historial?

Normalment per tenir un bon historial creditici n'hi haurà prou a portar tots els pagaments al dia i tenir liquiditat als nostres comptes bancaris. Però, a més, serà bo tenir una feina estable i disposar d'ingressos mitjans/alts, d'una targeta de crèdit, tenir un compte amb un balanç positiu, comptar amb un matalàs financer i no contractar micropréstecs. I, òbviament, no ajuda figurar en llistes de morosos, retornar rebuts, tenir impagaments o endeutaments, tenir descoberts al compte, etc.

Si volem netejar la nostra imatge creditícia, n'hi haurà prou a saldar els nostres deutes. Quan això passi, els gestors d'aquests informes hauran d'eliminar les dades en el termini d'un mes, no sense abans comprovar amb les companyies afectades que efectivament s'hagi saldat el deute.

Per què les nostres dades són públiques?

Al nostre país, aquest tipus d'informes estan regulats per l'LOPD. En general, es considera que es poden tractar les nostres dades personals relatives a l'impagament de deutes, entre d'altres, quan sigui el creditor qui faciliti aquestes dades, quan aquests reflecteixen deutes certs, vençuts i exigibles, o quan hàgim estat informats de la possibilitat de fer-les públics al contracte.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca