Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Registre de la Propietat

Registre de la Propietat

El Registre de la Propietat és la institució pública on consten els immobles i la informació dels immobles: el seu propietari, els seus drets (domini, usdefruit, censos...), i també les possibles càrregues (hipoteques, servituds, resolucions judicials o administratives, embargaments...). Hi queden inscrites les escriptures de compravenda dels habitatges, immobles i fins i tot els documents privats.

Per certificar encara més aquestes dades, arran de la Llei 13/2015 la descripció es complementa amb una representació gràfica georeferenciada i creuada amb les dades del cadastre; així pot certificar la ubicació, delimitació i superfície de la finca o l'immoble.

Qui té accés a aquesta informació?

Només qui tingui un interès legítim al·legat. Dit d'una altra manera: qualsevol persona que vulgui conèixer la situació d'un immoble determinat podrà accedir a la informació del Registre de la Propietat. Però ha d'expressar l'interès d'aquesta consulta al registrador, qui l'analitzarà i estimarà si és legítim; només aleshores emetrà el document.

Si es així, el sol·licitant obtindrà les dades, sia mitjançant una nota simple (que és només informativa) o una certificació (signada pel registrador).

Com es registra la propietat?

El Registre té diferents demarcacions per tot el territori nacional, i hauràs de buscar la que correspongui a la zona on s'ubica l'habitatge. Pots consultar-ho al lloc web del Col·legi de Registradors, seleccionant l'opció Localitzi el seu registre. A més, hauràs de complir diferents tràmits (o seients) en funció del que vulguis registrar (titularitat, drets, càrregues, etc.). Les inscripcions que figuren al Registre no tenen caducitat, no cal actualitzar-les i tenen un cost en funció del valor, les característiques i la ubicació de l'immoble.

Si vols conèixer el procediment complet de registre, accedeix al web del Ministeri de Justícia.

Registrar o no registrar?

Inscriure o no un immoble al Registre de la Propietat és quelcom de voluntari, però sempre és convenient, ja que reconeix la titularitat i, per tant, et donarà la seguretat de saber qui és el propietari. En registrar-lo es concedeix més transparència i garantia jurídica a les operacions del mercat immobiliari: en estar registrat i ser públic, allò registrat es dona per veritable. A la pràctica, això significa que, encara que no sigui obligatori registrar, és molt útil perquè estalvia temps i tràmits a l'hora de comprar o vendre una finca o immoble.

A més

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries