Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - FIFO

FIFO

De l'anglès First-in, First-out (en català, “ el que primer entra, primer surt”).

Es tracta d'un mètode comptable de valoració utilitzat per calcular el valor d'un inventari, o participacions similars, respecte al seu cost i preu de venda. Aquest inventari poden ser productes de l'empresa, les matèries primeres amb les quals s'efectua l'activitat laboral o els components necessaris per a la producció habitual d'aquesta activitat. El criteri FIFO s'utilitza habitualment a l'hora de valorar inventaris compostos per productes caducs o peribles, cosa que confirma l'ordre necessari perquè tots els components que primer entren estiguin de sortida com més aviat millor després de la seva data de caducitat o període d'obsolescència.

Aquest sistema és el que s'utilitza per als càlculs fiscals a la normativa fiscal vigent a Espanya.

FIFO aplicat a l'ecosistema d'inversió

L'inversor ha de tenir en compte que per al càlcul de les plusvàlues per la venda de participacions en un fons s'aplica la regla FIFO (First-in, First-out), és a dir, que les primeres participacions que van entrar en cartera són les que primer es venen.

FIFO en situació d'inflació

En situacions d'inflació, és a dir, quan hi ha un desequilibri econòmic causat per la producció i la demanda que estimula una pujada de preus en productes i serveis, i una desvaloració en el preu dels diners per poder adquirir-los o fer-ne ús, la variable FIFO actua com un mètode que incrementa els beneficis en assignar un cost menor a la mercaderia venuda, cosa que és positiva a l'hora de la presentació de resultats a accionistes, creditors, etc. però negativa a l'hora del pagament dels tributs.

A més

Com funcionen els fons?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels fons d'inversió.
Més detalls sobre Com funcionen els fons

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons