Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Asset Allocation (localització d'actius)

Asset Allocation (localització d'actius)

Asset Allocation ("localització d'actius" en català) es defineix com la distribució d'actius d'una cartera o diversificació de les accions d'acord amb la combinació triada d'actius, productes o mercats, risc i zona geogràfica, per tal de millorar-ne el rendiment o controlar el risc de l'actiu. Per fer aquesta distribució s'utilitza tant l'anàlisi bottom up com la top down.

Es tracta d'una estratègia en què un inversor o gestor decideix com distribuir les inversions entre les diferents classes d'actius que hi ha en el mercat. És un procés en el qual, a més, es decideix quina quantitat de diners es destina a cada producte financer: renda fixa, renda variable, actius immobiliaris, sectors industrials o altres fons d'inversió... L'objectiu és equilibrar de la millor manera possible el risc i el comportament d'una cartera.

La distribució dels diners en el pla d'inversió sol dependre de dos factors principals: el perfil de l'inversor i la situació econòmica actual.

Asset Allocation consta de tres fases:

Seleccionar l'actiu en què invertir.

En funció de la nostra estratègia d'inversió, combinar els actius tenint en compte les limitacions del perfil d'inversor i el risc que es vulgui assumir.

Gestionar la combinació al llarg del temps. Ser conscient de la situació que viu cada actiu en un moment determinat per decidir a temps si hem de pujar o baixar el percentatge que hi tenim invertit.

A més

Broker Online

Amb el nostre broker en línia podràs operar i gestionar les teves posicions d'una manera àgil i des de qualsevol dispositiu.
Més detalls sobre Broker en línia

Vídeos d'anàlisis

Coneix com ha anat el mercat amb els vídeos d'Anàlisi Bankinter i posa't al dia de la situació de la borsa de manera ràpida i visual.
Anar a vídeos d'anàlisi