Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Infraponderar

Infraponderar

En vocabulari borsari, el terme ponderació fa referència al pes que té un actiu determinat dins d'un grup d'actius seleccionats, habitualment un índex.

En el cas de l'Ibex 35, la ponderació dels seus actius fa referència al pes que té en el conjunt de l'índex cadascuna de les empreses que el formen. Aquesta ponderació està determinada per la capitalització borsària d'aquestes empreses cotitzades.

La ponderació es fa servir en els índexs borsaris, però també en les carteres de valors. Això vol dir que cadascun dels actius que compon la cartera té un pes específic.

Quan parlem d'infraponderar podem distingir entre dos significats diferents:

D'una banda, infraponderar fa referència a invertir en un determinat valor en una proporció inferior a la que aquest valor representa en l'índex de referència de la cartera que es gestiona (consulta l'índex de referència).

És important tenir en compte que infraponderar no vol dir vendre, ja que no fa referència a tancar posicions, sinó que es tracta de reduir el percentatge d'inversió d'un actiu dins de la teva cartera.

La infraponderació en un o diversos valors de la cartera té lloc quan el retorn d'aquest actiu financer se situarà per sota del rendiment del seu sector o per sota del seu índex de referència. Reduint el valor d'aquests actius i augmentant el pes d'altres valors al seu lloc, el gestor intentarà millorar el rendiment de la cartera.

D'altra banda, parlem d'infraponderar quan un actiu financer es valora per sota del seu valor real.

Parlem d'un actiu infravalorat en cas que tingui una rendibilitat menor a la del seu sector durant els últims 12 mesos. Això passa en situacions en les quals es preveu

Infraponderar un actiu financer implica haver realitzat una anàlisi exhaustiva sobre el bé i el seu valor real. En cas que la conclusió de l'anàlisi determini que el valor real és inferior al que té en l'actualitat, infraponderarem el seu valor, cosa que implica licitar menys, vendre'l a un preu més baix o fins i tot comprar-lo a un preu inferior.

Això podria suposar un avantatge competitiu respecte a les condicions del mercat, però podria suposar tot el contrari en cas que el bé o l'actiu vagi en direcció contrària a les previsions futures. Des del punt de vista de la demanda, la infraponderació està relacionada amb alguna característica d'aquest bé o actiu que no és positiva, la qual cosa en reduirà la utilitat marginal i la demanda.

A més

Informes d'anàlisis

Informes i anàlisis diaris de mercat i la situació en borsa gràcies als nostres experts en anàlisis de Bankinter.
Ir a informes de análisis

Temps real

Accedeix, de manera gratuïta per a inversors no professionals, a les cotitzacions de Cboe Europe en temps real.
Més detalls sobre temps real