Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Comissió de subscripció

Comissió de subscripció

Comissió que pot cobrar l'entitat gestora al partícip quan compra participacions d'un fons d'inversió. El seu import s'ha de buscar en el fullet informatiu del fons o a l'informe trimestral.

A diferència de les comissions de gestió i de dipòsit que es descompten diàriament del valor liquidatiu del fons, les comissions de subscripció es cobren únicament una vegada. Aquest únic cobrament es realitza en el moment en què el partícip compra les participacions del fons.

L'import de la comissió es calcula com un percentatge del capital invertit. En els fons d'inversió de caràcter financer aquestes comissions de subscripció no podrien mai superar el 5% del valor liquidatiu de les participacions, tal com es detalla a l'article 5 de Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol.

El límit varia en funció del tipus de fons:

  • Fons de caràcter financer: per a aquest tipus de fons ni les comissions de reemborsament i subscripció ni els descomptes aplicats en aquestes comissions, ni tampoc la suma dels dos, podrà superar el 5% del valor liquidatiu de les participacions.
  • Fons immobiliaris: per a aquests fons les comissions de subscripció i reemborsament tampoc no podran superar el 5% del valor liquidatiu de les participacions.

La comissió de subscripció augmenta el preu de compra, així com la comissió de reemborsament redueix el preu de venda. Aquesta comissió no sempre es cobra i és de caràcter optatiu.

A més

Gestió d'actius

Posem a la teva disposició tota la nostra experiència en la gestió dels teus actius.
Més detalls sobre Gestió d'actius

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics