Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - TER (Total Expense Ratio)

TER (Total Expense Ratio)

La ràtio TER mesura els costos totals que assumeix un fons inversió. Inclou, a més de les comissions de gestió i dipòsit, certes despeses operatives, d'administració, costos legals, etc., en els quals incorre el fons d'inversió. La TER és pública i es pot consultar a la informació que facilita la gestora i el comercialitzador. Els fons d'inversió estan obligats a estipular les seves comissions principals per llei al fullet oficial del fons, regulat per la CNMV.

El TER engloba tots els costos que comporta un fons:

  • Gestió
  • Dipositaria
  • Comissió d'èxit
  • Comissions legals
  • Comissions d'auditoria
  • Altres despeses

Per a què serveix el TER?

El TER actua com una variable que ens facilita comparar el nivell de comissions que hi ha entre un fons i un altre, tenint en compte que cada fons és diferent dels altres, per la qual cosa és important segmentar o categoritzar perquè l'anàlisi sigui equitativa. És per això que és molt important comparar els TER de fons de la mateixa categoria o semblants per saber si els costos són raonables o no.

A més

Diccionari de fons d'inversió

Accedeix al glossari, on trobaràs tota la informació sobre els fons d'inversió.
Més detalls sobre Diccionari de fons d'inversió

Anàlisis d'inversió

Coneix les anàlisis i estratègies d'inversió elaborades pels nostres experts.
Més detalls sobre Anàlisis d'inversió