Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Capital

Capital

En un préstec hipotecari parlem de capital per referir-nos a l'import nominal del crèdit, excloent-ne la part relativa als interessos. És a dir, són els diners que vam sol·licitar a l'entitat bancària per comprar o reformar un habitatge.

El més habitual és que l'entitat bancària financi fins a un 80% del valor total de l'immoble, l'“entrada” o primer pagament haurà de cobrir el 20% restant.

Quan parlem de capital diferenciem entre:

  • Capital pendent: és la quantitat del préstec pendent de pagament
  • Capital amortitzat: és la quantitat del préstec que ja hem retornat

En què consisteix amortitzar el capital d'una hipoteca?

L'amortització del capital de la hipoteca consisteix a avançar part del deute que tenim amb l'entitat bancària abans de la data de venciment.

Com puc realitzar una amortització anticipada del capital d'una hipoteca?

A l'hora d'amortitzar anticipadament el capital d'una hipoteca és important que tinguem en compte tots els factors que entren en joc.

  • L'amortització es pot realitzar en qualsevol moment; si tenim una hipoteca a tipus variable és important tenir en compte quin és el valor dels tipus d'interès en el moment en què vulguem fer l'amortització.
  • Reduir quota o terminis? Podem reduir l'import de les quotes mensuals o reduir el nombre de terminis. Optar per una opció o l'altra dependrà principalment de la situació específica en cada cas.
  • Avantatges fiscals: tot i que la desgravació fiscal per adquisició d'un habitatge va desaparèixer el 2013, encara es podran acollir a aquests avantatges tots aquells que compressin l'habitatge abans d'aquesta data.