Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Comissió de reemborsament

Comissió de reemborsament

Comissió que pot cobrar l'entitat gestora al partícip quan ven les seves participacions d'un fons d'inversió. L'import s'indica al fullet informatiu del fons o a l'informe trimestral.

Tant la subscripció com el reemborsament poden implicar el pagament d'una comissió per part del partícip, que pot arribar a assolir el 5%. Aquesta comissió varia depenent del període en què s'hagin mantingut les participacions del fons.

Els fons denominats garantits tenen en la majoria dels casos una comissió per reemborsament. Pot passar que en alguns casos hi hagi unes dates determinades en les quals s'eximeixi del seu pagament, que són les anomenades finestres de liquiditat. Per poder acollir-se a les finestres de liquiditat, cal donar l'ordre complint les dates establertes i respectant sempre el marge de preavís detallat al fullet.

Depenent de si es tracta de fons d'inversió mobiliària o inversió immobiliària, el termini de reemborsament varia:

  • Els fons d'inversió mobiliària hauran d'abonar el reemborsament en un termini màxim de tres dies hàbils.
  • Els fons d'inversió immobiliària s'han de poder reemborsar com a mínim un cop l'any, d'acord amb el que estableix la normativa.

A més dels reemborsaments, hi ha la figura del traspàs, que consisteix en una ordre de reemborsament d'un fons i la subscripció immediata d'un altre fons. Aquest guany o pèrdua no té cap efecte fiscal, és a dir, de cara a Hisenda és com si no s'hagués sol·licitat un reemborsament.

A més

Fons perfilats

Consulta una selecció de fons en funció de la rendibilitat i el risc que vulguis.
Més detalls sobre Fons perfilats

Anàlisis d'inversió

Coneix les anàlisis i estratègies d'inversió elaborades pels nostres experts.
Més detalls sobre Anàlisis d'inversió