Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Hipoteca multidivisa

Hipoteca multidivisa

Un préstec hipotecari multidivisa és un tipus de préstec hipotecari que ofereix la possibilitat de pagar les quotes corresponents a una divisa diferent de la local.

La diferència principal respecte del préstec hipotecari és que s'utilitza un índex de referència estranger diferent de l'euríbor. L'índex de referència habitual en aquestes hipoteques és el líbor, que estarà associat a una divisa diferent de l'euro.

Quin és el cost del préstec hipotecari multidivisa?

En cas que la divisa tingui un valor inferior al de l'euro i l'índex es mantingui baix, el préstec serà més barat en comparació d'un préstec en euros referenciat a l'euríbor.

El cost del préstec i l'import de les quotes anuals, trimestrals i mensuals dependran d'aquest índex de referència, de la mateixa manera que passa amb aquells préstecs hipotecaris referenciats a l'euríbor. Aquest índex evolucionarà i variarà en el temps, la qual cosa pot provocar pujades i baixades en les quanties.

Les enormes variacions que es produeixen en el mercat de divises fan que aquest tipus de productes siguin altament variables. Per tant, és la fortalesa o debilitat de la divisa triada la que determinarà el cost del préstec hipotecari.

A qui es dirigeix aquesta modalitat de préstecs hipotecaris?

Com que el seu funcionament és més complex que el d'altres tipus de préstecs hipotecaris convencionals, aquest tipus de préstecs estan dirigits principalment a aquells usuaris que tinguin un ampli coneixement financer.

Per a totes aquelles hipoteques multidivisa signades després del juny del 2019, l'última actualització de la llei hipotecària estableix que:

  • El client pot convertir la seva hipoteca multidivisa a l'euro.
  • L'entitat bancària té l'obligació d'informar periòdicament sobre els increments que es produeixin en el deute i que provoquin pujades en el valor de la divisa.
  • La informació precontractual del préstec hipotecari ha d'incloure la quantitat en què podria arribar a incrementar-se el préstec en cas que el tipus de canvi entre la moneda i l'euro augmentessin un 20%.