Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Aportació o inversió mínima

Aportació o inversió mínima

És la quantitat mínima necessària per poder invertir per primera vegada en qualsevol producte financer (renda fixa, fons d'inversió, ETF...).

És una dada rellevant; per exemple, si traspassem capital d'un fons d'inversió a un altre i la quantitat traspassada és inferior a l'aportació mínima que exigeix el fons de destinació, el traspàs pot ser rebutjat.

La inversió mínima d'un fons pot estar denominada per l'import en euros o en nombre de participacions.

En nombre de participacions: un fons que exigeix una inversió mínima d'una participació, en termes monetaris, dependrà del valor de les participacions.

A més

Fons perfilats

Consulta una selecció de fons en funció de la rendibilitat i el risc que vulguis.
Més detalls sobre Fons perfilats

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics