Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - L'IBAN

L'IBAN

IBAN és l'acrònim d'International Bank Account Number (número de compte bancari internacional). Aquest codi bancari serveix per poder identificar de forma única cadascun dels comptes corrents als 34 països que componen la zona única de pagaments en euros (SEPA).

L'IBAN no pot ser emprat per fer transferències fora de la zona SEPA, per a això caldria conèixer, a més, el codi BIC corresponent de l'entitat financera destinatària.

El codi IBAN és un codi alfanumèric, a diferència del CCC que és un codi numèric.

El codi IBAN està compost per:

  • Codi del país (2 dígits)
  • Codi de control (2 dígits)
    • Codi del banc (4 dígits)
    • Codi de la sucursal (4 dígits)
    • Codi de control (2 dígits)
    • Codi del compte de client (10 dígits)

Podem trobar el codi IBAN a l'aplicació de banca electrònica de les entitats, a l'àrea personal del banc o a qualsevol extracte bancari.

El codi IBAN permet fer pagaments o transferències dins de qualsevol dels 34 països que actualment formen part de la zona SEPA de la mateixa manera que si es tractés d'una transferència nacional.