Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - VaR (Value at Risk)

VaR (Value at Risk)

Value at Risk (en català, “valor en risc”), també anomenat VaR, és una tècnica estadística per quantificar l'exposició al risc de mercat. El VaR expressa la màxima pèrdua possible esperada per a un fons o una cartera de fons amb un percentatge de probabilitat del 95% en un període de temps determinat. Serveix per poder anticipar-se i gestionar una cartera, en funció dels resultats històrics, sobre la base d'aquest control de risc. Hi ha fons i carteres de gestió la política d'inversió dels quals té en compte uns nivells màxims de VaR.

Aquesta tècnica té en compte tres variables, la qual cosa fa que, encara que sembli complicada, en el fons sigui fàcil d'entendre. Aquestes tres variables són: el temps, la probabilitat de pèrdua i la quantitat d'aquesta pèrdua. D'aquesta manera, a través d'aquesta tècnica una empresa pot estimar que un mes té un 5% de perdre 2 milions d'euros. O, el que és el mateix, que hi ha un 5% de probabilitat que l'empresa perdi algun mes 2 milions d'euros i un 95% de probabilitat que aquesta pèrdua sigui menor. És per això que l'empresa haurà de tenir-ho en compte i anticipar-se que cada cert mes perdrà 2 milions d'euros.

El VaR, o valor en risc, permet calcular la pèrdua màxima tant d'un actiu financer com d'un grup d'ells, de manera que és molt utilitzat per mesurar i controlar el risc que pot suportar una empresa i així no córrer més riscos dels que l'empresa és capaç d'afrontar. És així com les empreses, en fer una inversió, poden comparar el seu VaR amb l'estimació de beneficis i decidir invertir allà on hi hagi més rendiments diversificant el risc.

Vegem-ne un exemple

Ho podem veure més fàcilment amb un exemple: si el VaR d'una cartera determinada és 5.000 euros, ens està indicant que no perdrem més de 5.000 euros en un dia amb un 95% de seguretat. El VaR 1 dia/95% d'una acció d'una companyia determinada és de 0,5 euros. Això vol dir que en un 95% no perdríem més de 0,5 euros amb cada acció d'aquesta companyia en les properes 24 hores.

Per a què serveix el VaR? Utilitats

El valor en risc o VaR ens serveix principalment per orientar-nos a l'hora de prendre decisions sobre les inversions, coneixent la ràtio de risc i rendibilitat. Com més elevada sigui aquesta ràtio, més risc tindrà la inversió o la cartera.

També ens serveix per orientar-nos a l'hora de diversificar. En funció del percentatge obtingut en calcular el VaR, es pot modificar la composició d'una cartera perquè s'ajusti al perfil de risc desitjat.

A més

Inversió periòdica

Un pla perquè puguis invertir sense adonar-te'n, a poc a poc.

Més detalls sobre Inversió periòdica

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons