Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Oferta vinculant

Oferta vinculant

L'oferta vinculant (coneguda com FIPER abans de la Llei hipotecària) és el document que el banc ens lliura quan procedim a signar la hipoteca. Consta de cinc folis aproximadament, i conté totes les característiques del préstec i també les clàusules i condicions; així tindrem clares les obligacions que cada part assumirà, ja que en incloure-les posteriorment en l'escriptura de la hipoteca, tindran caràcter de llei.

És un document gratuït que el banc ens ha de lliurar, i s'elabora una vegada que aquest ja ha realitzat l'estudi de risc i ha avaluat el nostre perfil de crèdit. En aquest moment es reunirà amb nosaltres per pactar les condicions de la hipoteca. I, uns dies abans que tingui lloc la signatura davant del notari, el banc ens lliurarà aquesta oferta. Hem de revisar-la molt bé, ja que signarem la informació que contingui: les condicions generals i clàusules particulars, el tipus de quotes i terminis, les amortitzacions, etc. Més concretament: les nostres dades i les del banc, l'import i la durada màxims de la hipoteca, la taxa anual equivalent (TAE) i la manera en què s'ha calculat, la taula d'amortitzacions, els costos que haurem d'assumir com a clients, les clàusules específiques del préstec o de la quota, les obligacions que haurem de complir, els riscos del préstec i qualsevol possible advertiment rellevant.

Quina validesa té l'oferta vinculant?

Una vegada que el banc ens la lliura, disposem d'un termini aproximat de catorze dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la (en qualsevol cas, aquest termini no podrà ser inferior a deu dies). Si passat aquest temps no ens pronunciem, el banc ho considerarà com un rebuig i podrà mantenir les condicions o modificar-les.

És important ressaltar que no estem obligats a acceptar les condicions de l'oferta vinculant i que, en cas de desacord, haurem de negociar amb el banc (és una bona idea anar-hi degudament assessorats). O fins i tot podrem acceptar-les parcialment, cas en què haurem de comunicar al banc quines clàusules acceptem i quines no, i serà el banc qui decideixi si millora l'oferta o no.

A més, no està malament conservar aquest document, fins i tot després d'haver signat la hipoteca. Ens servirà d'aval davant de possibles incidències o canvis en les condicions, i tindrà un valor probatori davant de possibles eventualitats.

I si subroguem la hipoteca?

Si estem pensant a subrogar la hipoteca a una altra entitat, aquesta haurà d'analitzar les condicions del contracte que teníem amb el banc inicial i valorar si ens les igualarà o ens les millorarà.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca