Saltar a la zona de continguts
Només per als comptes
1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant.

Col·lectius professionals

T'oferim una resposta que s'adapta a tu i a les teves necessitats professionals

A Bankinter entenem el que significa prendre's un compromís professional com quelcom de personal. I aquest és el motiu pel qual tenim productes pensats per respondre tant a les teves necessitats personals com a les necessitats del teu negoci.

Tria el teu col·lectiu

Farmacèutics

 • Hipoteca Farmàcia
 • Finançament equipament
 • Compte Farmàcia

Sanitaris

 • Compte Sanitaris
 • Assegurances per a sanitaris
 • Hipoteques per a sanitaris

Advocats

 • Compte Advocats
 • Pòlissa de crèdit
 • Assegurances

Arquitectes

 • Compte Arquitectes
 • Avals
 • Pòlissa Arquitectes

Economistes

 • Compte Economistes
 • Finançament despatx
 • Assegurances

Funcionaris

 • Compte Enginyers
 • Préstecs hipotecaris
 • Avals

Avantatges exclusius per a funcionaris

A Bankinter t'oferim productes i serveis amb condicions exclusives per ser funcionari.

 • Hipoteques per a funcionaris.
 • Préstecs per a funcionaris.
 • Comptes per a funcionaris
Més detalls sobre col·lectius Funcionaris

Oferta exclusiva per a pilots afiliats a SEPLA

img_sepla.png

Sindicat Espanyol de Línies Aèries

Per a aquells que sempre volen volar una mica més alt.

 • Compte SEPLA .
 • Préstec formació i curs d'habilitació.
 • Hipoteques