Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Valor cadastral

Valor cadastral

El valor cadastral és un indicador administratiu, més conegut com el DNI de l'habitatge, determinat objectivament per a cada immoble i que pren com a referència les dades que hi ha al cadastre immobiliari.

A través d'aquest indicador, es realitza el registre d'un habitatge al cadastre i es calculen molts dels impostos que has de pagar anualment com a propietari, entre ells l'impost de béns immobles (IBI). Per tant, el valor cadastral és un valor individual, únic, obligatori i gratuït que es vincula a un immoble determinat.

El valor que el cadastre fixa per als immobles d'un municipi depèn, entre altres característiques, de l'edificació, l'antiguitat, les característiques de la parcel·la, les reformes, les condicions actuals, la conservació de la finca, etc.

Quins factors influeixen en el valor cadastral de la meva casa?

 • Ubicació de l'immoble: la zona concreta on estigui situada la casa.
 • Despeses en la construcció de l'immoble.
 • Valor en el mercat d'aquest habitatge.

L'objectiu del valor cadastral és tenir valors homogenis que es puguin comparar amb els valors que hi ha en el mercat. Per a això, s'integren dos tipus de valors: el valor del sòl i el valor de la construcció.

Els criteris que s'utilitzen per calcular el valor del sòl són:

 • Longitud i nombre de façanes.
 • El fons de la parcel·la.
 • Forma irregular.
 • Superfície mínima exigida pel planejament urbanístic.
 • Impossibilitat d'edificació temporal per antiguitat.
 • Afecció per destinació del terreny a la construcció d'habitatges acollits a algun règim de protecció oficial.

Quant als criteris utilitzats per a la valoració de la construcció, es tenen en compte:

 • L'antiguitat.
 • L'ús al qual es destinarà.
 • Tipus de reforma i estat de conservació.
Com interpretar una referència cadastral?

La referència cadastral d'un immoble està composta per 20 dígits i es construeix amb les dades següents.

Et posem un exemple:

Número cadastral: 8643259CM1234W0123WR

 • Els primers cinc dígits (86432) indiquen on està situada la parcel·la.
 • Els dos següents (59) corresponen a l'immoble concret dins d'aquest conjunt.
 • Les dues lletres següents (CM) determinen la gestió territorial a la qual correspon, i els cinc dígits posteriors (1234W) identifiquen el plànol cadastral en què la parcel·la està situada.
 • Els quatre números següents (0123) són els que indiquen el pis concret dins de l'immoble.
 • I, finalment, les últimes lletres (WR) són dos dígits de control per a la validació de la informació.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa