Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Capacitat d'endeutament

Capacitat d'endeutament

La capacitat d'endeutament o capacitat de crèdit és la quantitat de deute màxima que pot assumir una empresa o individu sense posar en perill la seva solvència econòmica.

L'estàndard en la capacitat d'endeutament s'estableix entre el 30% i el 40% dels ingressos, la qual cosa suposa que els deutes mai no haurien de superar una tercera part de la remuneració de l'individu. El Banc d'Espanya aconsella que el deute màxim que assumeix una família no ha de ser superior al 35%. D'aquesta manera, el 60%, 65% o 70% restant d'ingressos es poden destinar a les despeses essencials i a l'estalvi.

Les entitats financeres fan servir la capacitat d'endeutament com un dels indicadors a l'hora de concedir o denegar una línia de crèdit. Conèixer aquesta informació ajuda les entitats bancàries a assegurar-se que recuperaran la quantitat total prestada i els seus interessos corresponents.

Quins factors determinen la capacitat d'endeutament?

La capacitat d'endeutament o de crèdit està determinada per diversos factors:

  • El patrimoni i les rendes actuals que posseeix el prestatari.
  • La solvència econòmica o la capacitat per generar ingressos presents i en el futur.
  • Els avals o les garanties per part de tercers i l'existència d'altres mitjans de pagament alternatius.

Com puc calcular la meva capacitat d'endeutament?

Per conèixer la nostra capacitat d'endeutament cal conèixer quins són tots els nostres ingressos i totes les despeses fixes que tenim mensualment.

  • Ingressos totals: nòmines i rendiments de dipòsits, inversions en valors o pisos en lloguer.
  • Despeses fixes: el lloguer, el pagament d'un crèdit, les despeses en transport, en educació o en alimentació, altres préstecs o rebuts recurrents.

Hi ha un seguit de despeses variables que també es podrien considerar Són aquelles relacionades amb l'entreteniment, els regals o les vacances.

Sabent quins són els nostres ingressos totals mensuals i les nostres despeses, haurem de restar les despeses al total d'ingressos. Aleshores, multiplicarem el resultat obtingut per 40% i obtindrem la quantitat que podrem dedicar al deute. Aquesta seria la fórmula:

Capacitat d'endeutament (CE) = Ingressos totals (IT) – Despeses fixes (DF) x 0,40