Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Targetes de crèdit

Targetes de crèdit

Una targeta de crèdit és una targeta de plàstic o metall, emesa per una entitat financera o un banc, que autoritza el titular a utilitzar-la com a mitjà de pagament.

Les targetes de crèdit, a diferència de les targetes de dèbit, permeten al titular de la targeta fer compres o retirar diners en efectiu, encara que no disposi de saldo al compte bancari. En el cas de les targetes de dèbit, l'import de les compres es carrega immediatament al compte corrent associat a la targeta, de manera que cal disposar de saldo suficient al compte perquè el pagament de la compra no sigui rebutjat.

En el cas de la targeta de crèdit, hi ha dues modalitats de pagament:

 • Pagament a final de mes
  És potser la forma més habitual. Totes les compres i els pagaments fets durant el mes s'acumulen i es carreguen al compte de titular a l'inici del mes següent. Aquesta modalitat, igual que en el cas de les targetes de dèbit, no comporta cobrament d'interessos per part del banc.
 • Pagament a terminis
  Les targetes de crèdit, com el seu nom indica, comporten, de manera implícita, un crèdit del qual és possible disposar ajornant les compres o els pagaments. Com en qualsevol crèdit o préstec, l'ús d'aquesta modalitat de pagament implica el cobrament d'interessos per part de l'entitat bancària.

Avantatges de les targetes de crèdit:

 • Podràs pagar aquella compra o aquell “caprici” mes a mes i de manera còmoda.
 • Les targetes de crèdit tenen vinculats diversos mètodes de pagament molt interessants, com ara el pagament total a final de mes sense interessos o pagaments ajornats en funció de la teva capacitat d'amortització. Això et permetrà triar, en cada moment, el que més s'ajusti a la teva situació.
 • Moltes targetes de crèdit associades a establiments comercials com ara botigues d'electrodomèstics, botigues de llibres, tecnologia, supermercats, etc. permeten, en algunes ocasions, que el client pugui fer compres en aquesta botiga i ajornar la compra amb un 0% d'interès.
 • Les targetes de crèdit solen tenir vinculades assegurances amb majors o menors cobertures. Les assegurances més habituals associades a les targetes de crèdit són les assegurances d'assistència en viatge o d'accidents, que apliquen les seves cobertures sempre que el pagament d'aquest viatge s'hagi realitzat mitjançant la targeta.
 • Les targetes de crèdit són el passaport per poder comprar absolutament a tots els establiments del món amb total confiança i seguretat. Encara que sigui difícil de creure, hi ha alguns llocs del món, com els EUA, que no accepten pagament amb targeta de dèbit en alguns dels seus establiments. La targeta de crèdit et permet no portar diners en efectiu i pagar les compres mentre viatges i, a més, triar com vols pagar: de manera ajornada o a final de mes.
 • Algunes targetes de crèdit associades a comptes corrents o comptes nòmina solen tornar un percentatge dels diners disposats quan el mètode de pagament triat és a terminis.

Com funciona una targeta de crèdit?

Mitjançant una targeta de crèdit, l'entitat bancària posa a disposició del titular una quantitat de diners. En funció de la modalitat de pagament associada a la targeta, el titular podrà anar fent ús del crèdit i el tornarà de la manera establerta per a la targeta o de la manera que ell mateix hagi triat. És a dir, el titular de la targeta farà totes les compres que vulgui fins a esgotar el límit de crèdit que tingui establerta la targeta; l'entitat, per la seva banda, realitzarà el càrrec de la quota que correspongui o de l'import total que hagi consumit, a l'inici del mes següent. En cas que el compte no tingui fons en el moment de la liquidació, l'entitat podria aplicar les comissions i els interessos corresponents.

Les targetes de crèdit estan compostes pels elements següents:

 • Xip de la targeta
  Està situat a la zona esquerra i és necessari per proporcionar seguretat i rapidesa en les compres.
 • Banda magnètica
  Ocupa tot l'ample de la part posterior de la targeta, però, en l'actualitat, el seu ús s'ha substituït pel xip i, sobretot, per la tecnologia Contactless.
 • Nom de l'entitat emissora de la targeta.
  Identificada, generalment, a través del seu logotip.
 • PAN
  És el número d'identificació de la targeta i està compost per 16 dígits.
 • Data de caducitat
  Mes i any en què caduca la targeta. Se situa sota el número de la targeta i és una dada necessària quan es fan compres per Internet.
 • Nom del titular
  La targeta és un instrument personal i intransferible, per aquest motiu sempre inclou el nom del titular.
 • Marca internacional
  Mastercard o Visa són les més habituals.
 • Signatura del titular
  Hi ha un espai reservat perquè el titular signi la targeta en el moment en què l'activa.
 • Número CCV, CVV o número de seguretat
  És un número compost per tres dígits que és necessari per fer compres per Internet.

A més

Gestiona les teves targetes

Fracciona de manera puntual una o diverses compres, o traspassa diners des de la targeta de crèdit al teu compte corrent.
més detalls sobre serveis smart

Pagar amb el mòbil

Pagar de manera segura amb el mòbil amb Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay o Bizum.
Més detalls sobre Pagar amb el mòbil