Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Alfa (á)

Alfa (á)

L'alfa és la millor variable per mesurar la tasca d'un gestor al capdavant d'un fons d'inversió. Mesura les capacitats i les destreses d'un gestor i les del seu equip a l'hora d'operar. Aquest coeficient mesura el rendiment o el comportament d'una inversió (positiva o negativa) enfront dels del seu índex de referència o benchmark, és a dir, quanta rendibilitat de més obté el fons després de les seves comissions.

Com millor sigui el gestor, major alfa aconseguirà per al fons. Si l'alfa és negatiu, és a dir, no adquireix rendiment, això ens indica que o bé el gestor no ha sabut triar correctament els valors que integren el fons o ha repartit malament els pesos d'aquests valors dins de l'estratègia d'inversió que compon el fons.

L'alfa és un dels cinc coeficients de riscos tècnics a l'hora d'invertir. Les altres variables en la fórmula són: beta, desviació estàndard, R quadrat, i ràtio de Sharpe. Aquestes són totes les variables estadístiques utilitzades a l'hora d'operar. Tots aquests indicadors estan destinats a ajudar els inversors a determinar el perfil de risc o benefici d'un fons.

Com es calcula l'alfa (á)

El càlcul del coeficient alfa es fa restant la rendibilitat o el benefici mitjà del fons a la rendibilitat mitjana de l'índex a què pertany, en funció de la volatilitat d'ambdós factors, mesurats a través de la beta, dins d'un mateix període temporal.

Exemple d'alfa

Un alfa positiu d'1 vol dir que el fons ha obtingut un 1% de beneficis per damunt del rendiment calculat per al mercat en conjunt, la qual cosa que vol dir que el gestor està afegint valor a la cartera gràcies a les seves destreses. Un alfa de -1, per la seva banda, vol dir que el rendiment del fons va ser un 1% menor al rendiment del mercat, de manera que el gestor i el seu equip estan obtenint rendiments pitjors que el mercat.

A més

Fons d'inversió

Coneix els nostres fons d'inversió i descobreix el més adequat per a tu.
Més detalls sobre fons d'inversió

Fons socialment responsables

Si, a més de rendibilitat, busques un compromís social, aquest és el teu fons.
Més detalls sobre Fons socialment responsables