Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Bonificacions hipotecàries

Bonificacions hipotecàries

La bonificació hipotecària és la quantitat d'interessos que ens descomptarà el banc en contraure un préstec hipotecari i, a més, contractar altres productes de venda combinada amb l'entitat. També es coneix amb el nom d'hipoteques bonificades. Bonificar-se el préstec és una bona opció perquè ens resulti més econòmic; no oblidem que assumirem un compromís que durarà molt de temps, i com menor sigui la càrrega, millor podrem assumir-la.

Les hipoteques bonificades tenen un tipus d'interès mínim, del qual ens podrem beneficiar si adquirim el total dels productes de venda combinada. A més, tenen un interès màxim: el que pagaríem en cas que no haguéssim contractat cap d'aquests productes.

Els productes que poden bonificar la nostra hipoteca són, per exemple, l'assegurança de la llar, les targetes de crèdit o dèbit, la domiciliació de la nòmina i dels pagaments, els plans de pensions, l'assegurança de vida del titular de la hipoteca i la de protecció de pagaments o el compte corrent. Com veiem, les opcions són múltiples i varien d'uns productes a altres: per exemple, és força convenient (de fet, és obligatori) comptar amb una assegurança de danys que ens garanteixi la devolució del deute en cas d'incendi o amb una assegurança de vida que ho faci si mor el titular de la hipoteca.

Fins a l'entrada en vigor de la Llei hipotecària, aquests productes associats no estaven regulats i es podien oferir de forma obligatòria. A partir de l'entrada en vigor de la Llei hipotecària, s'admet que certs productes obligatoris (l'assegurança de danys o l'assegurança de vida del titular de la hipoteca) es puguin contractar amb tercers, i no necessàriament amb qui concedeix el préstec.

Quants interessos ens podrem reduir amb els productes de venda combinada amb la hipoteca?

Els productes combinats amb la hipoteca poden suposar una bonificació hipotecària d'entre l'1% i l'1,3% del diferencial (és a dir, prop de 1.000 euros l'any) respecte de la mateixa hipoteca sense aquestes bonificacions. A més, cal tenir en compte que com més productes de venda combinada amb la hipoteca contractem, més gran serà la fidelitat i, per tant, la bonificació; així aconseguirem una hipoteca amb millors condicions. 

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca