Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Condicions de la hipoteca

Condicions de la hipoteca

Les condicions de la hipoteca són aquells requisits i clàusules que estableix el banc a l'hora de concedir-nos el préstec. Tot i que, en general, les condicions de totes aquestes entitats de crèdit seran força semblants, la veritat és que de vegades difereixen en alguns detalls i en clàusules específiques.

En primer lloc, ens trobarem amb les condicions de partida, que tindran en compte el nostre perfil d'estalvi i que determinaran els ingressos mínims que haurem de tenir per fer front al deute. No oblidem que un préstec hipotecari és un deute que contraurem per molts anys, de manera que l'entitat de crèdit s'ha d'assegurar que almenys partim amb una base financera solvent i sanejada.

En aquest punt serà bàsic tenir un nivell d'ingressos acceptable, un sou estable i com més alt, millor. Si fem cas a les recomanacions del Banc d'Espanya, aquest aconsella no destinar més del 35% dels nostres ingressos a pagar el préstec hipotecari. En tot cas, ajudarà el fet de compartir la titularitat de la hipoteca, per exemple, amb la persona amb qui compartim l'habitatge.

Molt unida al nivell d'ingressos hi ha l'estabilitat laboral. Així, una feina estable serà un bon índex, i en canvi penalitzarà que no tinguem un treball indefinit ni molta antiguitat a la nostra empresa. Per contra, les persones jubilades o funcionàries que percebin un ingrés periòdic i fix sempre comptaran amb un plus en aquest aspecte.

En segon lloc, un bon historial creditici, sense impagaments, préstecs vigents o altres possibles deutes que hàgim contret amb tercers. De fet, la concessió d'una hipoteca sol estar subjecta a l'absència d'altres obligacions per part del sol·licitant.

En tercer lloc, el límit de finançament. Normalment, les entitats de crèdit no solen finançar més enllà d'un 80% del valor de taxació de l'immoble, i fins i tot d'un 70% si no es tracta del primer habitatge. En qualsevol cas, caldrà que disposem d'un 30% aproximat del valor de la casa per fer front a aquest percentatge que no cobreix la hipoteca i, a més, a les despeses de compravenda, escripturació i altres costos associats al préstec mateix.

Finalment, el període d'amortització, que és aquell en què estarem retornant el deute al banc. Normalment els terminis aniran de 20 a 30 anys, encara que pot donar-se el cas d'ampliar-lo fins a 40.

A més d'aquestes condicions de partida, les condicions de la hipoteca inclouran altres continguts com el tipus d'hipoteca, el tipus d'interès, el repartiment de despeses que genera la provació d'un préstec hipotecari o les diferents comissions que el banc pot cobrar-nos. En tot cas, sempre han d'estar molt clares i perfectament enteses abans de signar. D'altra banda, el fet de comparar hipoteques i la llibertat per triar-ne una o l'altra ens donarà cert marge de maniobra per negociar algunes d'aquestes condicions amb el banc.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca