Saltar a la zona de continguts
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Plans de pensions - PLA FIDELITAT

Volem donar-te les gràcies, però en metàl·lic.

I te les donarem any rere any per mantenir-te fidel a Bankinter i al teu pla de pensions1 o EPSV2. Les condicions són molt senzilles i són només dues:

 • Mantenir al tancament de l'any un patrimoni en plans de pensions/EPSV de com a mínim 30.000 €.
 • I que hagis fet aportacions de 1.500 € al llarg de l'any si tens un pla de pensions o d'almenys 1.500 € si tens una EPSV.

Plan fidelidad para planes de pensiones o EPSV
Bonificació
0,25% 
Sobre el patrimoni que tinguis als teus plans de pensions o EPSV el 31 de desembre.

Plans de pensions prèmium

Tot el que demanes a les teves inversions en un sol producte: Plans de Pensions Prèmium

 • Inversió diversificada, tant en la tipologia d'actius en què inverteix com en els mercats internacionals a què accedeix.
 • Gestió activa, dinàmica i flexible duta a terme per professionals amb una història de resultats consistents per detectar oportunitats d'inversió en funció del nivell de risc.
 • I tot això amb l'avantatge propi dels plans de pensions: la fiscalitat.

El complement a la teva jubilació

Coneix els nostres plans de pensions i EPSV.

Plans de pensions

Risc baix

BK Premium Moderado

Fons de renda variable mixta que inverteix entre un 25% i un 50% en títols de renda variable mundial, i la resta de la cartera en títols de renda fixa i actius del mercat monetari, tenint en consideració la qualificació ASG dels emissors.

Risc mitjà

BK Premium Dinámico

Sota els principis de sostenibilitat en les inversions financeres, persegueix proporcionar, en un horitzó de mitjà i llarg termini, una rendibilitat adequada al risc assumit, invertint entre el 50% i el 75% en actius de renda variable global.

Risc alt

BK Variable Internacional FP

Fons gestionat de forma flexible i activa, seleccionant en cada moment aquells actius de renda variable mundial que aporten més valor afegit en funció de la situació dels mercats i la conjuntura econòmica existent.

Risc baix

BK Premium Conservador

L'objectiu del pla és aconseguir retorns estables a llarg termini, invertint fins a un 25% en renda variable internacional, amb criteris tant financers com sostenibles. La resta de cartera s'inverteix en títols de renda fixa global i actius del mercat monetari.

Risc mitjà

BK Mixto 75 Bolsa

Inverteix fins a un 75% en companyies europees amb fortalesa financera i potencial de creixement.

Risc alt

BK Variable América FP

Fons de renda variable americana, realitzant-se aquesta inversió fonamentalment mitjançant instruments financers derivats sobre els principals índexs de renda variable de la borsa americana.

Risc baix

BK Renta Fija Corto Plazo

Per a perfils conservadors que vulguin invertir en actius monetaris i de renda fixa de durada mitjana inferior als dos anys.

Risc mitjà

BK Premium Defensivo

Recomanat per a inversors que vulguin protegir la seva inversió, invertint una quantitat mínima en renda variable global, entre el 5% i el 10% de la cartera, i la resta en títols de renda fixa i del mercat monetari, seguint criteris socialment responsables.

Risc alt

BK Premium Agresivo

Inverteix més del 75% en accions de renda variable d'arreu del món, seleccionant en cada moment aquells actius que aporten més valor afegit en funció de la situació dels mercats i respectant sempre els criteris de sostenibilitat en la selecció dels valors.

EPSV

Risc baix

BK Premium Moderado Plan de Previsión

Pla de gestió activa la cartera del qual està composta fins a un 50% per renda variable internacional i la resta per renda fixa i actius del mercat monetari.

Risc mitjà

BK Premium Dinámico Plan de Previsión

Pla de gestió activa la cartera del qual està composta fins a un 75% per renda variable internacional i la resta per renda fixa.

Risc alt

BK Variable América EPSV

Pla de renda variable americana, realitzant-se aquesta inversió fonamentalment mitjançant instruments financers derivats sobre els principals índexs de renda variable de la borsa americana.

Informes trimestrales sobre planes de pensiones

INFORMES TRIMESTRALS

Tájudem a construir el teu futur.

Consulta l'últim informe trimestral de pensions i EPSV.

Promoció Aportacions Periòdiques

Premiem la teva constància

Ara podràs rebre una bonificació si contractes per primera vegada aportacions periòdiques als teus plans de pensions o EPSV, amb un mínim mensual de 50€.

 • Si ja tens un pla de pensions o EPSV, contracta una nova aportació periòdica triant l'import i la freqüència de l'aportació.
 • Si no en tens, podràs trobar el pla que millor s'adapti al teu perfil i objectius dins la nostra gamma i informar aportacions periòdiques en contractar-lo.
 • Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023 o fins que s'activin les primeres 15.000 aportacions. Saldo màxim a bonificar: 1.000€3.
5% durant el primer any.
2% durant el segon any.

Fes números

Simulador de pensió pública

Només amb unes quantes dades podràs obtenir una simulació de la teva pensió pública.
Més Detalls sobre simulador de pensió pública

Simulador d'estalvi per a la jubilació

No ho deixis per a un altre dia. En només uns minuts pots planificar la teva jubilació, el teu futur.
Més detalls Sobre simulador de plans de pensions

Simulador de rescat de plans de pensions i EPSV

A través del nostre simulador podràs conèixer, de manera senzilla, les condicions i opcions d'un possible rescat.
Més detalls sobre totes les opcions de rescat del teu pla

Més Bankinter, més per a la jubilació.

Características y ayuda sobre planes de pensiones

COM FUNCIONEN ELS PLANS DE PENSIONS?

Tota la informació i ajuda sobre Plans de pensions i EPSV.

RENDES VITALÍCIES

Si vols tenir part del teu futur resolt, no ho deixis i comença ara.

Per a això disposem d'una gamma de rendes vitalícies, assegurances de vida-estalvi, que et garanteixen el cobrament d'una renda periòdica al llarg de tota la vida, amb diferents possibilitats de cobertura en cas de mort perquè s'adapti a les teves necessitats i per intentar mantenir la teva qualitat de vida quan et jubilis.

 • Planifica els teus estalvis i rep-los de nou en forma de renda.
 • I obtingues un bon tractament fiscal de les teves rendes periòdiques, sobretot si les contractes un cop complerts els 66 anys.
Rentas vitalicias
Renta vitalicia estabilidad futura

Renda vitalícia estabilitat futura

Si vols assegurar un capital per als teus amb un interès a tipus fix garantit mentre gaudeixes d'una bona fiscalitat.
Renta vitalicia capital

Renda Vitalícia Capital

Si vols una renda periòdica més elevada però la teva prioritat és preservar el 90%, el 80% o el 70% del capital dels teus beneficiaris en el futur.
Renta vitalicia capital fallecimiento decreciente

Renda vitalícia capital defunció decreixent

Si el que vols és tenir uns ingressos fixos més elevats per a la resta de la teva vida.
Renta vitalicia capital 50-0

Renda vitalícia capital 50-0

Si tens més de 65 anys i et vols beneficiar d'exempcions fiscals de plusvàlues obtingudes en transmissions patrimonials.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
900 816 833
Caixers i oficines