Saltar a la zona de continguts
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

TRASPÀS DE PLANS

Perdona que insistim, però volem donar-te fins a un 5%.

Per això ampliem el termini 1 mes addicional perquè puguis traspassar el teu pla de pensions1 o EPSV2 amb nosaltres.

Traspassa el teu pla i aconsegueix fins a
5%
de bonificació.

3,5%

per a traspassos iguals o superiors a 60.000 €.​

2,5%

per a traspassos superiors o iguals a 30.000 € i inferiors a 60.000 €.​

1,5%

per a traspassos inferiors a 30.000 € i superiors o iguals a 1.000 €.​

1,5% addicional

si dones d'alta una aportació mensual igual o superior a 100 € al mes.

PLA FIDELITAT

Volem donar-te les gràcies, però en metàl·lic.

I te les donarem any rere any per mantenir-te fidel a Bankinter i al teu pla de pensions3 o EPSV.4 Les condicions són molt senzilles i són només dues:

 • Mantenir al tancament de l'any un patrimoni en plans de pensions/EPSV de com a mínim 30.000 €.
 • I que hagis fet aportacions de 1.500 € al llarg de l'any si tens un pla de pensions o d'almenys 1.500 € si tens una EPSV.

Plan fidelidad
Bonificació
0,25% 
Sobre el patrimoni que tinguis als teus plans de pensions o EPSV el 31 de desembre.

El complement a la teva jubilació

Coneix els nostres plans de pensions i EPSV.

Plans de pensions

Conservador

BK Mixto 50 Bolsa

Inverteix entre el 25% i el 50% en renda variable diversificada i la resta en renda fixa i actius del mercat monetari.

Moderat

BK Mixto Sostenible

Per a aquells que aposten per una inversió socialment responsable i que busquen alguna cosa més que només rendibilitat.

Dinàmic

BK Variable Internacional FP

Fons gestionat de forma flexible i activa, seleccionant en cada moment aquells actius de renda variable mundial que aporten més valor afegit en funció de la situació dels mercats i la conjuntura econòmica existent.

BK Mixto 20 FP

La seva composició de renda fixa i renda variable predominantment europea (màxim 20%) el converteix en un pla de risc moderat buscant retorns estables a llarg termini.

BK Mixto 75 Bolsa

Inverteix fins a un 75% en companyies europees amb fortalesa financera i potencial de creixement.

BK Variable América FP

Fons de renda variable americana, realitzant-se aquesta inversió fonamentalment mitjançant instruments financers derivats sobre els principals índexs de renda variable de la borsa americana.

BK Renta Fija Corto Plazo

Per a perfils conservadors que vulguin invertir en actius monetaris i de renda fixa de durada mitjana inferior als dos anys.

BK Mixto 10 FP

Recomanat per a inversors conservadors amb una inversió reduïda en renda variable, entre el 5% i el 10% de la cartera, i la resta en títols de renda fixa i del mercat monetari.

BK Pensión Dividendo

Per als qui volen invertir en companyies europees d'alta generació de caixa i rendibilitat per dividend.

EPSV

Conservador

BK Inversión Mixta EPSV

Pla de gestió activa la cartera del qual està composta fins a un 50% per renda variable internacional i la resta per renda fixa i actius del mercat monetari.

Moderat

BK Bolsa Europa EPSV

Per als qui volen invertir en companyies europees d'alta generació de caixa i rendibilitat per dividend.

Dinàmic

BK Variable América EPSV

Pla de renda variable americana, realitzant-se aquesta inversió fonamentalment mitjançant instruments financers derivats sobre els principals índexs de renda variable de la borsa americana.

INFORMES TRIMESTRALS

Tájudem a construir el teu futur.

Consulta l'últim informe trimestral de pensions i EPSV.

Promoció Aportacions Periòdiques

Premiem la teva constància

Ara podràs rebre una bonificació si contractes per primera vegada aportacions periòdiques als teus plans de pensions o EPSV, amb un mínim mensual de 50€.

 • Si ja tens un pla de pensions o EPSV, contracta una nova aportació periòdica triant l'import i la freqüència de l'aportació.
 • Si no en tens, podràs trobar el pla que millor s'adapti al teu perfil i objectius dins la nostra gamma i informar aportacions periòdiques en contractar-lo.
 • Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022 o fins que s'activin les primeres 15.000 aportacions. Saldo màxim a bonificar: 1.000€5.
5% durant el primer any.
2% durant el segon any.

Fes números

Simulador de pensió pública

Només amb unes quantes dades podràs obtenir una simulació de la teva pensió pública.
Més Detalls sobre simulador de pensió pública

Simulador d'estalvi per a la jubilació

No ho deixis per a un altre dia. En només uns minuts pots planificar la teva jubilació, el teu futur.
Més detalls Sobre simulador de plans de pensions

Simulador de rescat de plans de pensions i EPSV

A través del nostre simulador podràs conèixer, de manera senzilla, les condicions i opcions d'un possible rescat.
Més detalls sobre totes les opcions de rescat del teu pla

Més Bankinter, més per a la jubilació.

COM FUNCIONEN ELS PLANS DE PENSIONS?

Tota la informació i ajuda sobre Plans de pensions i EPSV.

A més...

Rendes assegurades que t'ajuden en la jubilació.

Renda estabilitat futura

Una renda amb interès fix, garantit i amb un tractament fiscal excel·lent.
Més detalls sobre renda estabilitat futura

Renda Vitalícia Capital

Aquest model de renda et permetrà de disposar d'una part del capital dipositat sense necessitat de cancel·lar la inversió.
Més detalls sobre renda vitalícia capital

Renda vitalícia capital defunció decreixent

La modalitat de renda vitalícia que t'ofereix una renda major en poder consumir la totalitat de la inversió.
Més detalls sobre renda vitalícia capital defunció decreixent

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
901 13 13 13
Caixers i oficines