Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Compte remunerat

Compte remunerat

Un compte remunerat és un tipus de compte bancari que ofereix al client un tipus d'interès a canvi de tenir els diners dipositats a l'entitat.

La remuneració i el tipus d'interès ofert variaran en funció de l'entitat, les condicions del compte i el moment. Aquest tipus d'interès s'aplica al saldo que hi hagi al compte durant un període de temps limitat. En general no hi ha una quantitat mínima de diners per obrir un compte remunerat, però la rendibilitat serà més gran com més gran sigui la quantitat dipositada al compte.

La remuneració es pot establir en funció de diferents criteris:

  • La liquidació del tipus d'interès es pot establir en funció de trams de saldo, pot ser de tipus fix o variable i dependre d'un índex, pot ser progressiva o també pot ser limitada en el temps.
  • És possible també que l'entitat estableixi un saldo mínim que el client ha de mantenir al compte per poder cobrar la remuneració.
  • Hi ha la possibilitat que s'estableixi una franquícia per la qual part del saldo o diners dipositats al compte que no es remuneri.

Els comptes remunerats ofereixen al client la llibertat per disposar dels diners quan vulgui sense que això suposi cap tipus de despesa ni penalització. Hi ha una gran varietat de comptes remunerats i les seves condicions són diferents en funció de l'entitat bancària. En alguns casos aquesta tipologia de comptes, més pensats per destinar-se a l'estalvi, no permeten domiciliar rebuts, sol·licitar préstecs o vincular-se a una targeta.