Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - EPSV

EPSV

Les entitats de previsió social voluntària o EPSV són entitats sense ànim de lucre i de caràcter voluntari. Es van originar al País Basc i es van crear amb l'objectiu d'ajudar a crear un sistema d'estalvi que permetés incrementar els ingressos dels seus associats de cara a la jubilació. Per tant, aquestes entitats ofereixen a aquells ciutadans o empreses amb residència al País Basc la possibilitat de complementar la jubilació i així poder mantenir el seu nivell de vida, equilibrant els ingressos de la seva època activa i passiva.

Com que és un instrument propi i específic del País Basc, aquestes entitats estan controlades, regulades i supervisades pel Govern d'aquesta comunitat.  

Característiques principals de l'EPSV

Aquestes entitats comparteixen les característiques següents:

 • Tenen personalitat jurídica pròpia, i per tant no necessiten cap entitat gestora per administrar el seu patrimoni.  
 • No tenen ànim de lucre. 
 • Suposen un estalvi fiscal, ja que redueixen la base imposable de l'IRPF. I, encara que no hi ha límit en les aportacions, sí que hi ha una quantitat màxima de desgravació, que és de 5.000 €.
 • Els plans de pensions, en canvi, incrementen aquesta xifra fins als 8.000 €.  
 • Hi ha una llibertat total pel que fa a la periodicitat i la quantitat de les aportacions a fer als plans.
 • És possible moure les aportacions entre els diferents EPSV existents sense cap cost. 
 • En cas de donar-se alguna de les contingències previstes, el reglament de cada pla de previsió estableix la possibilitat de liquiditat immediata mitjançant el rescat del pla.   
 • Les aportacions es poden fer a través de les diferents entitats de previsió social voluntària.
 • En cas de disposar d'una EPSV d'ocupació, és habitual que ocupador i empleat realitzin les aportacions a parts iguals. I si es tracta d'una EPSV individual, el total de les aportacions serà realitzat pel soci individualment.
 • Com hem dit, la llibertat pel que fa a la quantitat de les aportacions i també pel que fa a la periodicitat és absoluta.  
 • El rescat del pla es pot realitzar en cas de donar-se alguna de les contingències previstes:  Prestació per jubilació. 
 • Prestació per malaltia greu. 
 • Prestació per invalidesa permanent total, invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa. 
 • Prestació per atur de llarga durada. 
 • Un cop transcorreguts deu anys després de la primera aportació.
 • Prestació per defunció. 

A més, el rescat de l'EPSV es podrà realitzar de diverses maneres: sia en forma de capital (en aquest cas tindrà un 40% d'exempció, sempre que hagin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació); sia en forma de renda (en aquest cas es rebrà una quantitat mensual, sense possibilitat d'exempció fiscal); sia de forma mixta (en aquest cas el percentatge deduïble únicament s'aplicarà al cobrament efectuat en forma de capital, fins a un límit de 300.000 €).

A més

Cercador de plans de pensions

Consulta tota la nostra oferta de plans de pensions i troba el teu.
Més detalls sobre Cercador de plans de pensions

Plans de pensions

Consulta els nostres plans de pensions i estalvia per a la jubilació.
Més detalls sobre Simulador de plans de pensions