Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Interès de referència

Interès de referència

L'interès de referència hipotecari (o tipus de referència) és l'índex oficial que s'aplica a les hipoteques de tipus variable. Recordem que, en aquest tipus de préstecs, la quota mensual estarà determinada per l'oscil·lació dels mercats i, com a conseqüència, d'aquests interessos. Si aquest interès puja, pujaran les nostres quotes quan el banc revisi la hipoteca. I si baixa, passaria el contrari.

Per aquest motiu, aquesta referència és molt important, ja que en última instància determinarà el que pagarem d'hipoteca durant molts anys. De fet, potser és un factor de decisió a l'hora d'analitzar quin tipus de préstec pot interessar-nos més: si el de tipus fix (que recordem que té un interès establert durant tota la vida de la hipoteca) o el de tipus variable (que depèn de l'interès de referència esmentat, a més del diferencial, que és el marge fix de guany de cada banc, i està determinat pel banc).

Aquests tipus d'interès estan definits a la Circular del Banc d'Espanya 5/2012, i es publiquen cada mes. La seva regulació es realitza com una pràctica de transparència i amb la finalitat de protegir sempre el client. De fet, quan signem una hipoteca de tipus variable, el banc ens haurà d'informar sobre l'índex que ens aplicarà, i proporcionar-nos tota la informació necessària perquè puguem esbrinar com calcularà els interessos que ens repercuteix.

L'euríbor i altres índexs de referència

L'euríbor, o European Interbank Offered Ratio, és un índex que s'obté en trobar la mitjana dels tipus d'interès als quals es presten diners entre ells els diferents bancs i entitats de la Unió Europea. Això significa que, cada vegada que el nostre banc ens presta uns diners (a nosaltres i a tants milions de clients al nostre país), renuncia a aquesta quantitat i ha de refinançar-se per continuar operant, per a la qual cosa sol·licita préstecs a altres bancs.

L'euríbor és l'interès més usat com a referència per a les hipoteques de tipus variable, i per tant és el que ens aplica el banc per aconseguir finançar-se, afegint-hi el diferencial.

Però, a més de l'euríbor, hi ha altres índexs, com el míbor (tipus interbancari de les entitats de Madrid), l'IRPH, que gairebé no s'utilitza, ja que és polèmic, o l'IRS (Interest Rate Swap).

Conceptes que cal tenir en compte per triar una hipoteca

A l'hora de contractar una hipoteca, és molt important comparar les opcions que tenim. No ens oblidem que serà una responsabilitat durant molts anys, de manera que convé pensar-ho detingudament abans de fer el pas. A l'hora de fer aquesta anàlisi, són claus el TIN i la TAE.

El TIN és el tipus d'interès nominal. Ens indica el percentatge que el banc ens cobrarà cada any pel fet de prestar-nos diners. A aquest TIN hi haurem sumar les diferents comissions que tingui la hipoteca.

La TAE, o taxa anual equivalent, és la manera en què ens afectarien les comissions del préstec.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca