Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Gestió activa

Gestió activa

Sistema de gestió amb l'objectiu d'aconseguir que la cartera gestionada assoleixi una rendibilitat superior a la del mercat, mitjançant l'aplicació de criteris independents basats en la informació i l'experiència del gestor en la selecció de les inversions. És el concepte oposat al de gestió passiva, en què l'única gestió és la rèplica d'índexs de referència.

Per complir l'objectiu de superar la rendibilitat de l'índex de referència, el fons de gestió activa centra els seus esforços a seleccionar els millors actius i fa servir la tàctica coneguda amb el nom de market timing, que consisteix a comprar a preus baixos i vendre a preus alts.

La gestió activa requereix un equip gestor amb una gran capacitat d'anàlisi, un coneixement elevat del mercat i una gran experiència. Identificar les millors oportunitats d'inversió que siguin capaces d'aconseguir rendibilitats superiors a les del mercat implica més temps i dedicació per part dels gestors.

Tot i que l'objectiu de la gestió activa no és replicar un índex, com passa en la gestió passiva, sí que es fa servir un índex com a referència per poder mesurar el seu rendiment i intentar superar-lo.

Aquestes són les característiques principals de la gestió activa:

  • L'equip gestor realitza un seguiment constant i té un control elevat de les inversions, cosa que permet una alta capacitat de reacció davant qualsevol esdeveniment inesperat.
  • Els gestors intenten constantment aconseguir majors rendibilitats per satisfer els interessos dels seus inversors. Si la gestió és adequada, això podria ajudar a minimitzar pèrdues en moments crítics.
  • A causa de l'exigència que tenen els equips gestors, aquest tipus de gestió té comissions més elevades que la gestió passiva.
  • En cas que la gestió no sigui adequada es poden produir pèrdues superiors a les del benchmark.

Hi ha un gran nombre de fons de gestió activa. Aquests fons resulten atractius per als inversors perquè intenten generar més rendibilitat de la que s'obtindria en cas d'invertir en un índex de referència.

A l'hora de triar entre la gestió activa i la gestió passiva és important tenir en compte el perfil i les necessitats d'inversió per seleccionar aquella que s'adapti millor a aquestes preferències.

Darrere de la gestió passiva i la gestió activa hi ha dos corrents de pensament que tenen una visió diferent sobre els moviments borsaris. D'una banda, hi ha aquells que consideren que els mercats ja són eficients i per aquest motiu no és possible predir el comportament de la borsa. D'altra banda, hi ha aquells que consideren que els mercats no són eficients i que sí és possible predir el que ocorrerà en borsa emprant tot tipus de tècniques i anàlisis per, d'aquesta manera, aconseguir una major rendibilitat.

A més

Anàlisis d'inversió

Coneix les anàlisis i estratègies d'inversió elaborades pels nostres experts.
Més detalls sobre Anàlisis d'inversió

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons