Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Cartera

Cartera

Es denomina cartera el conjunt d'actius financers i inversions que componen el fons d'inversió, el patrimoni d'una persona o entitat.

Aquesta cartera també s'anomena cartera de valors i pot estar composta per una combinació d'instruments financers de renda variable i renda fixa. En funció dels instruments que inclogui, variarà la seva rendibilitat.

En cas que la cartera inclogui instruments de renda fixa hi haurà un retorn fix però una menor rendibilitat que en el cas de la renda variable, que oferirà rendibilitats més elevades però no assegura el retorn inicial.

Quin és el perfil de l'inversor?

A l'hora d'elaborar la composició de la cartera és fonamental definir el perfil de l'inversor, per a la qual cosa hem de tenir en compte quin és el risc que estan disposats a assumir ja que aquesta serà la base en la creació de la cartera.

Generalment s'estableixen tres perfils d'inversor:

  • Conservador: engloba aquells inversors que busquen protecció i estabilitat per als seus diners i són més afins, per tant, als productes de renda fixa i els dipòsits.
  • Moderat: és el perfil més equilibrat. Busquen estabilitat, però traient profit dels seus estalvis. Estan disposats a assumir un cert risc a mitjà termini.
  • Agressiu: aquest perfil està disposat a córrer més riscos a canvi de la possibilitat d'obtenir uns beneficis més elevats.

Quins són els objectius de la inversió?

Un cop definit el perfil de l'inversor cal definir els objectius d'inversió. A l'hora de definir l'objectiu de la inversió és convenient fixar una rendibilitat concreta o almenys un rang determinat de beneficis.

Diversificar els riscos

Aconseguir l'equilibri és una de les premisses bàsiques en la formació de qualsevol cartera d'inversió, de manera que aquesta sigui capaç de cobrir els riscos d'aquells actius més agressius amb d'altres més conservadors. La diversificació en la inversió és la fórmula més eficaç per aconseguir-ho.

Una altra de les coses que cal tenir en compte a l'hora de formar una cartera és la fiscalitat de cada producte i les comissions que les entitats carregaran sobre cadascun d'ells.

A més

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons

Fons perfilats

Consulta una selecció de fons en funció de la rendibilitat i el risc que vulguis.
Més detalls sobre Fons perfilats