Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Autoritzat d'un compte

Autoritzat d'un compte

L'autoritzat d'un compte bancari és aquella persona a qui el titular nomena perquè pugui disposar dels fons en nom seu. Realment no es tracta del propietari, per la qual cosa no haurà de respondre pels deutes o el patrimoni del compte.

En canvi, aquest subjecte podrà realitzar gran part de l'operativa diària que un compte permet: disposar del saldo, signar talons i reintegraments, fer transferències i traspassos... A més, podrà sol·licitar informació sense comptar amb l'aprovació del titular; recordem que en molts casos aquests representants són nomenats quan els titulars no estan facultats per decidir o operar al compte (per malaltia greu, defunció, etc.).

El que no podrà fer un autoritzat és cancel·lar algun producte del titular, bloquejar o modificar els requisits del compte, sol·licitar targetes de dèbit o crèdit al seu nom, o fins i tot disposar del compte en cas que el titular mori.

Com es nomena un autoritzat de compte

Hauràs de sol·licitar-ho per escrit a la teva sucursal bancària. Hauràs de portar el DNI i especificar que autoritzes la persona que designis perquè pugui manejar el compte.

Apoderats i autoritzats d'un compte bancari

Un apoderat és la persona a qui s'atorguen facultats per part d'un tercer (el poderdant) per fer determinades gestions i accions en nom seu. La diferència d'aquest amb l'autoritzat és que l'apoderat és una persona jurídica (una empresa) i, a més, ho és en virtut d'un poder notarial. En canvi, l'autoritzat és una persona física, i la seva autorització no és donada per poder notarial.

De fet, atès que l'operativa diària dels bancs és tan extensa i variada, en molts casos aquestes entitats nomenen apoderats com a representants. De manera que, per exemple, quan obrim un compte al banc, a l'hora de signar el contracte també ho farà un apoderat, com a representant de l'entitat.

Què passa amb el compte bancari d'un familiar o titular mort

Quan mor el titular d'un compte bancari, ho haurem de comunicar a l'entitat aportant el certificat de defunció. Des d'aquell moment, els fons quedaran immobilitzats fins al moment d'executar l'herència. Recordem que els hereus succeiran la persona tant en drets com en obligacions.

En cas que el titular del compte sigui indistint, els altres titulars podran continuar operant i administrant el compte; i si el compte és conjunt, cada titular necessitarà el permís dels hereus per disposar dels fons.

A més

Compte Nòmina

Millora la teva nòmina amb millors avantatges, sense comissions i sense despeses de manteniment.
Més detalls sobre compte nòmina

Comptes

Descobreix la gamma de comptes corrents i sense comissions Bankinter per a particulars.
Més detalls sobre comptes