Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Plans de jubilació

Plans de jubilació

Els plans de jubilació són un tipus d'assegurança de vida gestionada per una companyia asseguradora i orientada fonamentalment a l'estalvi. 

Qui el contracta adquireix el dret a rebre una quantitat de diners determinada en el moment de la jubilació (és a dir, al venciment del pla), o bé si abans de la jubilació es produeix la seva invalidesa o defunció. Els plans de jubilació són gestionats per les companyies asseguradores.

Aquests plans de jubilació s'alimenten per mitjà d'aportacions que el titular realitza de manera puntual o periòdica.

Són com els pagaments de les primes. Així, el capital total que aporti l'assegurat determinarà la quantitat que hagi de cobrar en el moment en què es produeixi qualsevol de les contingències previstes en les cobertures de la pòlissa.

A l'hora de cobrar el pla i rebre el capital, el titular cobrarà la prestació assegurada juntament amb els interessos generats; i podrà fer-ho de diverses maneres: en forma d'un pagament únic, de renda vitalícia o bé de renda temporal, que es percebrà durant un període de temps determinat.   

Plans de jubilació i plans de pensions

Encara que se sol parlar de tots dos com si fossin sinònims i certament responen a un objectiu comú (estalviar per complementar la jubilació pública), tenen algunes diferències:

El tipus de producte. Un pla de jubilació és una modalitat d'assegurança, mentre que un pla de pensions és un producte d'inversió. 

La gestió. Els primers són gestionats per companyies asseguradores mentre que els segons es gestionen a través d'entitats financeres.  

El rescat del capital aportat. Un pla de jubilació pot ser rescatat en qualsevol moment, sempre en funció de les condicions que s'hagin acordat en el contracte. I, si no es compleixen algunes d'aquestes condicions, la companyia asseguradora podria aplicar penalitzacions. 

En canvi, el pla de pensions es pot rescatar únicament quan es compleixin determinades contingències: jubilació, incapacitat professional, desocupació o malaltia greu. Qualsevol d'aquestes situacions ha de ser acreditada per poder fer efectiu el rescat.  

La fiscalitat. El primer no té aportacions incentivades, exigeix un tribut pels interessos generats i a més té una fiscalitat molt favorable en el moment del rescat. En canvi, el pla de pensions sí que disposa d'una deducció en la declaració de la renda, sempre en funció de la quantitat aportada.  

El perfil de l'inversor i la rendibilitat. 

El pla de jubilació és un producte més conservador que ofereix rendibilitats inferiors, que a més són conegudes per endavant i estan assegurades. En canvi, el pla de pensions implica un risc més gran, i per tant una rendibilitat potencial més elevada. A més, inverteixen en mercats financers de major o menor risc, en funció del tipus de pla.

A més

Cercador de plans de pensions

Consulta tota la nostra oferta de plans de pensions i troba el teu.
Més detalls sobre Cercador de plans de pensions

Plans de pensions

Consulta els nostres plans de pensions i estalvia per a la jubilació.
Més detalls sobre Simulador de plans de pensions