Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Avançament de nòmina

Avançament de nòmina

En termes bancaris, un avançament de nòmina és una mena de préstec a curt termini que el nostre banc o caixa d'estalvis ens concedeix pel fet de tenir la nòmina domiciliada i ser titulars d'un compte nòmina. En general, haurem de tornar-lo abans de sis mesos, encara que algunes entitats estableixen fins a un any de termini. L'import d'aquest préstec se cenyirà al valor de la nòmina, encara que de vegades el banc ens pot concedir el doble, o fins i tot el triple, sempre amb unes condicions determinades i amb subjecció al nostre perfil financer.

Aquest tipus d'avançament serà una bona solució en moments o situacions inesperades i d'urgència: despeses inesperades, reparacions urgents, rebuts que se'ns escapen de les mans… A més, es tracta d'un avançament cada cop més habitual; de fet, la majoria dels bancs preveuen aquesta opció com a avantatge addicional i com a reclam per atraure nous clients.

Avantatges de tenir un avançament de nòmina

Encara que no siguin un mitjà de finançament habitual, aquests préstecs tenen un interès molt reduït (de fet, molts són al 0% TIN) malgrat que estan subjectes a comissions d'obertura i estudi; a més, presenten altres avantatges, com ara l'empenta de liquiditat que suposen en certs moments d'urgència i que no impliquen esperes, ni paperam, la disponibilitat és gairebé immediata ja que, en conèixer el nostre perfil, el banc farà l'anàlisi de solvència molt ràpid.

Aplicacions d'avançament de nòmines

Actualment, les fintechs han donat lloc a un nou tipus d'avançament de nòmina que ens concedirà els diners que hàgim guanyat fins aquell moment. En altres paraules, és un minicrèdit que ens donarà l'opció de cobrar quan ens ho estimem més, no només a final de mes.

Aquestes aplicacions funcionen com a intermediàries entre la nostra empresa i nosaltres, a tall de gestores dels avançaments. Però per a això caldrà que l'empresa estigui donada d'alta en el servei.

Cal puntualitzar que, més que no pas d'un préstec, en aquest cas es tractarà d'una transferència: l'aplicació no cobrarà cap interès, sinó una comissió que vorejarà el 15% dels diners avançats.

L'altre tipus d'avançament

A més de demanar-lo al banc, convé saber que, com a treballadors, podem sol·licitar un avançament de nòmina a l'empresa on treballem; de fet, és un dret dels treballadors “percebre, sense que arribi el dia assenyalat per al pagament, bestretes a compte del treball ja efectuat” (Estatut dels treballadors, art. 29).

Aquesta opció es refereix únicament al darrer període treballat i encara no cobrat, i mai no podrà ser superior al 90% del salari meritat en el moment de la petició de l'avançament. A més, aquest avançament es descomptarà de la nòmina del mes següent, i en tot cas es considerarà una excepció (és a dir, que no es podrà sol·licitar habitualment). Si en volem demanar un, sempre haurem de complir la legislació vigent.

A més

Compte Nòmina

Millora la teva nòmina amb millors avantatges, sense comissions i sense despeses de manteniment.
Més detalls sobre compte nòmina

Comptes

Descobreix la gamma de comptes corrents i sense comissions Bankinter per a particulars.
Més detalls sobre comptes